• Sekretariat, Intendent: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00 • Świetlica: poniedziałek - piątek 6:30 - 15:30 •Tel: 81 880 90 03

logo sp

Projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach Działania 10.3 Kształcenie Ogólne, Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, dofinansowanego przez Unię Europejską.

Celem projektu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025” jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych, uczęszczających do szkół ogólnokształcących, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 717 uczniów i uczennic klas V-VIII szkół podstawowych oraz klas I-IV liceów ogólnokształcących, którzy pobierają naukę w szkołach, na obszarze województwa lubelskiego (pod warunkiem, że nie pobierają takich świadczeń w innym województwie), znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, wybranych w oparciu o kryteria edukacyjne i społeczno-ekonomiczne takie jak trudna sytuacja materialna ucznia, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, posiadanie statusu osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, posiadanie statusu dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej, posiadanie przez członka rodziny ucznia orzeczenia o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów dochodowych lub wychowywanie ucznia w rodzinie niepełnej – przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów dochodowych, poprzez wsparcie stypendialne udzielane w roku szkolnym 2024-2025.

Więcej informacji kliknij tu.

Informacje prawne

Kontakt

© Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Żyrzynie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.