Dzień 1 września 2011r. rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego  2011/2012

Uczniowie przychodzą do szkoły na

...
REFERAT
opracowany przez Katarzynę Majkutewicz

Temat: „ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej )
...

A K T U A L N O Ś C I

01. 03. 11 r. -Konkurs z języka angielskiego „FOX”.

01 - 30. 03. 11 r. -

...
Opracowała: Alicja Adamczyk
Referat wygłoszony podczas zebrania z rodzicami


Każda praca powinna
...
internet_2

Po raz kolejny obchodzimy w szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Niżej zamieszczamy materiały

...