e-Dziennik

 

 

 

 

RODO

BIP

ŚWIETLICA

 W roku szkolnym 2017/2018 nauczyciele pracujący w świetlicy realizowali następujące przedsięwzięcia w obszarach pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej:

- prowadzili zajęcia integracyjne

- pomagali w przygotowaniu się uczniów do zajęć

- wyrównywali braki wiedzy

- uczyli gier zespołowych i interpersonalnych.

- pomagali w przygotowaniu oprawy plastycznej na  imprezy szkolne

- współpracowali z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym

- budzili i rozwijali zainteresowania uczniów

- prowadzili zajęcia z edukacji prozdrowotnej i ekologicznej

- realizowali zajęcia z wychowania patriotycznego

- zapoznawali uczniów z obowiązującymi regulaminami

- i inne.

W roku szkolnym 2017/2018 świetlica będzie czynna w godzinach 6:30-15:30

Świetlica naszej szkoły swoją działalnością stanowi przedłużenie procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły, która realizuje cele i zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w zajęciach pozalekcyjnych.

Funkcję opiekuńczą świetlica realizuje poprzez zapewnienie różnorodnych form opieki przede wszystkim dla dzieci dojeżdżających z pobliskich miejscowości, dla dzieci rodziców pracujących oraz dzieci oczekujących na inne zajęcia pozalekcyjne.

Świetlica zapewnia poczucie bezpieczeństwa, udziela pomocy i rady w każdej trudnej dla dziecka sytuacji.

Funkcję dydaktyczną świetlica realizuje poprzez pomoc w nauce, stwarzanie warunków do nauki własnej i rozwoju zainteresowań oraz uzdolnień wychowanków. Wykorzystujemy w tym celu sprzęt audio-video, który jest na wyposażeniu świetlicy. Rozwijamy czytelnictwo, gramy w gry dydaktyczne i bierzemy udział w konkursach .

Funkcję wychowawczą świetlica realizuje poprzez zapewnienie wszechstronnej opieki wychowawczej, rozwijanie pozytywnego oddziaływania grup rówieśniczych oraz zaspokajanie potrzeb psychicznych wychowanków.

W roku szkolnym 2016/2017 zaplanowaliśmy następujące bloki tematyczne:

1.Żegnajcie wakacje-witaj szkoło.

2.Bezpieczna droga.

3.Chcemy żyć w czystym środowisku.

4.Witamy jesień.

5.Sport to zdrowie.

6.Dzień nauczyciela.

7.Dary jesieni z sadu i ogrodu.

8.Pamiętamy o tych, którzy odeszli.

9.Kultura człowieka.

10.Moja ojczyzna.

11.Nasze zainteresowania.

12.Andrzejki.

13.Mikołajki, Mikołajki.

14.Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę.

15.Choinkowe radości.

16.Karnawał.

17.Sporty zimowe.

18.Tydzień z moim ulubieńcem.

19.Tropimy ślady na śniegu.

20.8 marca-Dzień Kobiet.

21.Żegnaj zimo, witaj wiosno!

22.Wielkanoc.

23.Biały tydzień-ludzie w bieli.

24.Wiosna w polu i ogrodzie.

25.Łamigłówki mądrej Sówki.

26.Tydzień książki i teatru.

27.Majowe święta.

28.Ruch i rekreacja.

29.Dzień Matki.

30.Moja rodzina.

31Międzynarodowy Dzień Dziecka.

32.Świat wokół nas.

33.Wakacje tuż, tuż.

Zajęcia w świetlicy ukierunkowane są na:

1. Wyrabianie nawyków kulturowych i higienicznych.

2. Wdrażanie zasad moralnego postępowania.

3. Umiejętność funkcjonowania w grupie.

4. Kształtowanie postaw prospołecznych.

5. Rozwijanie zdolności i zainteresowań.

 

Oprócz tego planujemy:

- udział w konkursach,

- warsztaty dla uczniów i rodziców,

- udział w akcjach charytatywnych,

- kiermasze świąteczne,

- turniej warcabowy.