Szkoły Równych Szans

 

Od 1 grudnia 2009 r. w trzech szkołach podstawowych oraz w gimnazjum na terenie Gminy Żyrzyn rozpoczęły się zajęcia dla uczniów w ramach programu „Szkoły równych szans w Gminie Żyrzyn”. Celem głównym projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych  uczniów z terenu Gminy Żyrzyn. Projekt realizowany będzie  do końca kwietnia 2011 r.

W naszej szkole do pracy przy projekcie zaangażowało się 23 nauczycieli (pracowników tej szkoły), zatrudniono także dodatkowo nauczyciela języka francuskiego, psychologa, logopedę oraz instruktorów: gry w szachy i  nauki pływania.
Zajęcia edukacyjne odbywają się 39 grupach – w tym dwie grupy maja zajęcia w szkole filialnej w Żerdzi i dwie grupy w budynku dawnej Szkoły filialnej w Bałtowie. Zajęcia edukacyjne obejmują łącznie 39 godzin lekcyjnych tygodniowo, a zajęcia świetlicowe 12 godzin zegarowych.

Nauczyciele zaoferowali szeroki wachlarz zajęć dla uczniów z różnymi potrzebami
i zainteresowaniami. Trwają pracę nad stworzeniem specjalnego formularza który pozwoli nam na weryfikację przekazanych list uczniów (niektórzy uczniowie biorą udział w różnych rodzajach zajęć)  tak abyśmy  pod koniec stycznia poznali rzeczywistą liczbę uczniów naszej szkoły biorącej udział w realizacji tego projektu.

W ramach projektu świetlica szkolna została wyposażona  w telewizor, odtwarzacz DVD, radioodtwarzacz CD, zakupione zostaną także gry edukacyjne oraz materiały plastyczne. Zakupiono sprzęt sportowy, w budowie jest strona internetowa projektu.

Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie w pracę nad realizacją projektu Dyrekcji szkoły oraz wszystkim Nauczycielom i pracownikom szkoły.

 

Koordynator  Szkolny

Beata Antoniak

 

Menager Projektu

Beata Osiak