Kultywowanie tradycji i lokalnych zwyczajów

1. W październiku 2013 rozpoczęła się realizacja zajęć pozalekcyjnych przeznaczonych dla uczniów 8-10 letnich. Zajęcia realizowane są w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wg działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Celem projektu jest kultywowanie tradycji i lokalnych zwyczajów. Realizacja projektu obejmuje trzy moduły:

1) Wyposażenie w stroje ludowe zespołu dziecięcego. Zakupione zostaną stroje ludowe dla zespołu dziecięcego (10 kompletów strojów dla dziewczynek i 10 strojów dla chłopców).

2) Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci kultywujących lokalne tradycje i zwyczaje.  W ramach projektu utworzono dwie 15 osobowe grupy uczniów. Każda z grup weźmie udział w 80 godzinach zajęć warsztatowych ( 2h w tygodniu). Zajęcia obejmą naukę kroków i figur wybranych tańców ludowych, naukę przyśpiewek i piosenek ludowych z terenu Lubelszczyzny, gry i zabawy ludowe z wykorzystaniem tradycji regionalnych, zajęcia sprzyjające ekspresji artystycznej związane z wykonywaniem regionalnych ozdób świątecznych. Integralną częścią zaplanowanych warsztatów będą wyjazdy studyjne. Zaplanowano 7 wyjazdów podczas których uczestnicy projektu poznają tajniki ginących zawodów i lokalnych tradycji z terenu Lubelszczyzny.

3) Mini Festiwal dziecięcych zespołów ludowych. Podsumowaniem dziewięciomiesięcznej pracy będzie zorganizowany w czerwcu mini festiwal dziecięcych zespołów ludowych. Odbędzie się on w czerwcu 2014r. w amfiteatrze w parku na stawem w Żyrzynie i połączony będzie z wystawą lokalnych produktów. Udział w festiwalu wezmą zaproszone zespoły dziecięce z 10 Gmin Powiatu Puławskiego.

Zajęcia z prowadzą wg programu MÓJ DOM, MOJA WIEŚ, MOJA OJCZYZNA p. Alicja Adamczyk i Krystyna Barańska.