Klub_Bezpiecznego_Puchatka

Klub Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie klas pierwszych od roku szkolnego 2010/2011 uczestniczą w programie Klub Bezpiecznego Puchatka, który organizowany jest wspólnie z Komendą Główną Policji, a patronuje mu Kuratorium Oświaty.

Celem programu jest:

- edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczęły swoją naukę w szkole

- wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia

- edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniem.

W obecnym roku szkolnym 2011/2012 program jest kontynuowany.

W ramach programu uczniowie klas pierwszych otrzymują książeczki z którymi pracują w szkole i w domu, rodzice broszury, a szkoła certyfikat potwierdzający udział w akcji. Wszystkie materiały wykorzystywane są podczas pogadanek oraz w trakcie zajęć praktycznych z nauczycielem, pedagogiem szkolnym oraz z policjantem.

Zajęcia i pogadanki prowadzone są  na następujące tematy:

1. Bezpieczeństwo na drodze: poruszanie się po drodze, przechodzenie przez jezdnię, dziecko jako pasażer, bezpieczna jazda na rowerze.

2. Bezpieczeństwo w szkole:  w klasie, w szkole, na przerwie, relacje z rówieśnikami.

3. Bezpieczeństwo w domu: gdy nie ma rodziców, sytuacje niebezpieczne, dziecko w sieci, na podwórku.

4. Bezpieczny odpoczynek: bezpieczne ferie,  bezpieczne wakacje.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, w szkole odbywają się również cykliczne spotkania z policjantem.


http://www.spzyrzyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=230:klub-bezpiecznego-puchatka&catid=38:aktualnoci&Itemid=62

http://www.spzyrzyn.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=140:klub-bezpiecznego-puchatka&Itemid=63