Radosna_szkola

Realizację programu rządowego Radosna Szkoła rozpoczęto od przygotowania miejsca zabaw w jednej z sal lekcyjnych mieszczącej się w budynku Szkoły. Sala spełnia funkcję sali lekcyjnej a w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych świetlicy szkolnej dla uczniów kl. I-III. Sala wyposażona jest zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Wszystkie zakupione przyrządy pozwalają na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, i obejmują w szczególności duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową. Sprzęt spełnia funkcje edukacyjne i usprawnia małą motorykę. Każde dziecko po zabawie ma możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służy temu duży obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy).

Etapy przygotowania sali:

Wykonane czynności remontowe sali obejmowały: malowanie, wymianę wykładziny podłogowej, remont sufitu, oświetlenia oraz montaż wertikali zaciemniających. Oprócz prac remontowych zakupiono do sali meble oraz tablice do ekspozycji prac uczniowskich.

Przeprowadzony remont sali oraz zakup mebli i tablic stanowią wkład własny wniesiony przez Szkołę.

Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem miejsca zabaw dokonano zakupu na kwotę 12000zł. pomocy dydaktycznych mających na celu wspomaganie u dziecka kształtowania umiejętności motorycznych oraz umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo - ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych.

Tak przygotowane miejsce zabaw spełnia swą rolę od 1 września 2010r. i cieszy się ogromnych zadowoleniem dzieci, rodziców i nauczycieli.