Pierwszy dzwonek - Nie dla meningokoków

Pierwszy dzwonek - Nie dla meningokoków.

Uczniowie brali udział w realizacji zajęć profilaktycznych prowadzonych przez wychowawców i pedagoga. Celem było przekazanie dzieciom podstawowych informacji dotyczących: możliwych grup zakażenia meningokokami grupy C, podstawowych zasad profilaktyki zakażeń wywołanych przez meningokoki grupy C, utrwalenie podstawowych zasad higieny.


http://www.wsse.webserwer.pl/UserFiles/wsse/File/OSW_N_STR/Meningokoki/poradnik%20dla%20nauczyciela.pdf