e-Dziennik

 

 

BIP

Zaprzyjaźnione strony

 

RODO

REKRUTACJA DO KLAS I

rekrutacja

REKRUTACJA DO KLAS I SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  IM.A.MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 996 z późn. zm.)

 „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej  jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”

 W roku szkolnym 2019/2020 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2012 roku.

 Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym – 2019-kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2013 roku) jednak  pod warunkiem:

 - dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2018 - 2019 ) albo  posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną  z art. 168 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznej.

  Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców.

 

Harmonogram i pozostałe niezbędne dokumenty w poniższych załącznikach:

rekrutacja_zalacznik_0.docx

rekrutacja_zalacznik_1_zgloszenie.docx

rekrutacja_zalacznik_2_oswiadczenie.docx

rekrutacja_zalacznik_3_potwierdzenie_woli.docx

rekrutacja_wniosek_dla_ucznia_spoza_obwodu.docx