e-Dziennik

 

 

BIP

Zaprzyjaźnione strony

 

RODO

Stołówka Stołówka

OPŁATA ZA ŻYWIENIE LISTOPAD DLA KLAS 1-3 - 2020r.

Pełny obiad dla dziecka
19 dni x 5,50 = 104,50 zł

Zupa dla dziecka
19 dni x 2,50 zł = 47,50 zł


Pełny obiad  dla pracownika
19 dni x 9 zł = 171 zł

Zupa  dla  pracownika
19 dni x 3,00 zł = 57 zł

Termin płatności do 3 listopada 2020r.

Nr konta: 46 8191 1071 2006 6000 0161 0002

 

W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje zwrot dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności w szkole pod warunkiem wcześniejszego jej zgłoszenia telefonicznego (81 880 9025 lub 507812135) najpóźniej do godz.14:30 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w szkoleNie zgłoszona  nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów. 

Odwoływanie obiadów.

 
W przypadku nieobecności ucznia w szkole proszę o kontakt telefoniczny pod numer 507812135, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 14.30.
 
 

Opłata za żywienie - październik

Pełny obiad  dla dziecka
21 dni x 5,50zł = 115,50zł
Zupa dla dziecka
21 dni x 2,50zł = 52,50zł

Obiad dla pracownika
21 dni x 9zł = 189zł
Zupa dla pracownika
21 dni x 3,00zł = 63zł

Termin płatności do 3 października 2020r.

Nr konta: 46 8191 1071 2006 6000 0161 0002

OBIADY

INFORMACJA

 Z obiadów w stołówce szkolnej korzystać mogą uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Żyrzynie, nauczyciele i pracownicy Szkoły. Od miesiąca września 2020r. z zachowaniem reżimu sanitarnego przewiduje się wydawanie obiadów według ustalonego harmonogramu.

           Informujemy, iż cena jednego obiadu wynosi 5,50 zł, a samej zupy 2,50 zł.          

Opłata za obiady uiszczana jest na konto bankowe do 3-go każdego miesiąca

(Nr konta 46 8191 1071 2006 6000 0161 0002)

Informacja o wysokości opłaty za obiady za dany miesiąc (bez odliczeń) będzie zamieszczana na stronie internetowej Szkoły i na tablicy ogłoszeń w Szkole 1-go każdego miesiąca. Na dokonanym przelewie lub wpłacie koniecznie musi być zawarta informacja z danymi ucznia spożywającego obiad np. ,,Opłata za obiady za m-c wrzesień 2020r. Jan Kowalski kl. Ia 

W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje zwrot dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności w szkole pod warunkiem wcześniejszego jej zgłoszenia telefonicznego (81 880 9025 lub 663 678 778) najpóźniej do godz.14:30 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w szkole. Nie zgłoszona  nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów. 

Rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendenta najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca.  

Zapisy chętnych uczniów do korzystania ze stołówki - 31 sierpnia i 1 września.  

Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od 7 września 2020 r. 

Rodziców  uczniów  kl. II-VIII stołujących w się w ubiegłym roku szkolnym prosi się o indywidualny kontakt z intendentem tel. (81 880 9025 lub 663 678 778) w celu ustalenia wysokości za żywienie. 

 

WPŁATY ZA ŻYWIENIE DOKONUJEMY 1 WRZEŚNIA 2020  

Pełny obiad dla dziecka - 18 dni x 5,50 = 99 zł 

  Zupa dla dziecka - 18 dni x 2,50 zł = 45 zł

Pełny obiad  dla pracownika18 dni x 9 zł = 162 zł

 Zupa  dla  pracownika18 dni x 3,00 zł = 54 zł

 Termin płatności do 3 września  2020r.

 Nr konta:46 8191 1071 2006 6000 0161 0002