Instrukcja otrzymania mLegitymacji:

W związku z przystąpieniem do programu mLegitymacje, w szkole mogą być wydane legitymacje także w wersji elektronicznej. Prosimy złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (wniosek mlegitymacja). Wnioski prosimy przekazać do sekretariatu. Należy przesłać zdjęcie legitymacyjne poprzez "Dziennik Elektroniczny"(instrukcja). Zdjęcia może przesłać uczeń jeżeli ma uaktywniony profil logowania lub rodzic/opiekun ucznia, logując się do dziennika na platformie Vulcan pod adresem :Dziennik

 

mlegi

Program do obróbki zdjęcia

Regulamin aplikacji

Pobierz aplikację: Android , IOS

 Użytkownik może okazać drugiej osobie swoje dane osobowe na ekranie urządzenia mobilnego, którym się posługuje. Funkcja dostępna jest po wybraniu ikony Usługi mLegitymacja Szkolna z ekranu startowego Aplikacji.

Wymagania techniczne
Wymagania techniczne dla urządzeń mobilnych:

  • system operacyjny Android w wersji 6.0 lub wyższej (z domyślnie dostępnymi usługami mobilnymi Google Google Mobile Services), lub
  • system operacyjny iOS w wersji 13 lub wyższej dostęp do sklepu Google Play lub App Store
  • przynajmniej 100 MB wolnej przestrzeni pamięci dla Aplikacji
  • system operacyjny bez modyfikacji, w szczególności polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting)
  • moduł łączności Bluetooth i/lub WiFi na potrzeby nawiązania łączności w procesie przekazywania danych po zeskanowaniu kodu QR do mWeryfikatora
  • połączenie z Internetem
  • udostępnienia lokalizacji (jednorazowo, tylko dla Android 8.1 i wyższej) - na potrzeby ustalenia identyfikatora interfejsu sieciowego
  • aparat fotograficzny.