Kalendarz roku szkolnego 2022 /23

 1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 01.09.2022 r., a kończą się 23.06.2023 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
  1. okres - od 01.09.2022 r. do 13.01.2023 r.
  2. okres - od 30.01.2023 r. do 23.06.2023 r.
 3. Terminy I okresu:
  1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od  23.12.2022 r. – 31.12.2022 r.
  2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach  śródrocznych  i wpisania ich do dziennika  -  09.01.2023 r. (poniedziałek )
  3. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 12.01.2023 r. (czwartek)
 4. FERIE ZIMOWE; trwają od 16.01.2023 r. do 29.01.2023 r.
 5. Terminy II okresu:
  1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 06.04.2023 r. do 11.04.2023 r.
  2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych 11.05.2023 r. (czwartek)
  3. Termin poinformowania uczniów o ostatecznych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika - 12.06.2023(poniedziałek - godzina 12.00)
  4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II okres - 15.06.2023 r. (czwartek)
  5. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw: 23.06.2023 r. piątek
  6. Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych:  23.08.2023 r. – 28.08.2023 r.
 6. FERIE LETNIE – trwają: 23.06.2023 r. – 31.08.2023 r.
 7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  bez odpracowywania:
  • 14.10.2022 r. – piątek
  • 31.10.2022 r. -poniedziałek ,
  • 02.05.2023 r. - wtorek,
  • 23.05.2023 r. – wtorek
  • 24.05.2023 r. - środa
  • 25.05.2023 r. - czwartek
  • 09.06.2023 r. - piątek.
 8. Współpraca z rodzicami - zebrania
  • 08.09.2022 r. - czwartek ,
  • 02.02.2023 r. czwartek  godz. 16.00 (z wychowawcami w tym zapoznanie rodziców ósmych klas z przebiegiem i organizacją egzaminu)
  • 11.05.2023 r. - czwartek,godz.16.00 (propozycje ocen)
 9. Godziny dostępności nauczycieli dla rodziców
  • 27 października 2022 r. w godzinach 15:00 – 16:00
  • 24 listopada 2022 r. w godzinach 15:00 – 16:00
  • 15 grudnia 2022 r. w godzinach 15:00 – 16:00
  • 30 marca 2023 r. w godzinach: 15:00 – 16:00
  • 20 kwietnia 2023r. w godzinach: 15:00 – 16:00
  • 1 czerwca 2023 r. w godzinach: 15:00 – 16:00