KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021-22

 1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 01.09.2021 r., a kończą się 24.06.2022 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

               okres - od 01.09.2021 r. do 27.01.2022 r.

               okres - od 28.01.2022 r. do 24.06.2022 r.

 1. Terminy I okresu:
  1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od  23.12.2021 r. – 31.12.2021 r.
  2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach  śródrocznych  i wpisania ich do dziennika  -  24.01.2022 r. (poniedziałek)
  3. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 27.01.2022 r. (czwartek)
 1. Ferie zimowe  trwają od 14.02.2022 r. do 25.02.2022 r.
 2. Terminy II okresu:
  1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 14.04.2022 r. do 19.04.2022 r.
  2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych 12.05.2022 r.
  3. Termin poinformowania uczniów o ostatecznych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika:
   • 15.06.2022 r. (środa - godzina 12.00)
  4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II okres - 20.06.2022 r. (poniedziałek)
  5. Egzamin ósmoklasisty:
   • 24 maja 2022 r. - język polski,
   • 25 maja  2022r. - matematyka,
   • 26 maja  2022 r.- język obcy
  6. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:  24.06.2022 r. piątek
  7. Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych:  22.08.2022 – 26.08.2022 r.
 3. FERIE LETNIE – trwają: 27.06.2022 r. – 31.08.2022 r.
 4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  bez odpracowywania:
  1. 15.10.2021 r. – piątek,
  2. 02.11.2021 r. - wtorek ,
  3. 07.01.2022 r. - piątek,
  4. 02.05.2022 r. - poniedziałek,
  5. 24.05.2022 r. - wtorek
  6. 25.05.2022 r. - środa
  7. 26.05.2022 r. – czwartek,
  8. 17.06.2022 r. - piątek.
 1. Współpraca z rodzicami - zebrania
  1. 16.09.2021 r. - czwartek godz. 16.00
  2. 18.11.2021 r. - czwartek godz. 16.00
  3. 10.02.2022 r. - czwartek godz. 16.00
  4. 07.04.2022 r. - czwartek godz. 16.00
  5. 12.05.2022 r. - czwartek godz. 16.00