plakat bezapieczny internet1

Regulamin

Organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 oraz zakresy wymagań na poszczególnych etapach konkursów. Zapraszamy na stronę: Link

Terminarz

Regulamin

Zakres wymagań

Decyzja o wyborze szkoły ponadpodstawowej musi być bardzo dobrze przemyślana i podjęta rozważnie, gdyż jej konsekwencje będą miały wpływ na przyszłość młodego człowieka. Winna być podyktowana osobistymi predyspozycjami i zainteresowaniami każdego ucznia w powiązaniu z aktualną i prognozowaną sytuacją społeczno-gospodarczą. Aby ułatwić Wam jej podjęcie, przygotowaliśmy Informator "Edukacja w Powiecie Puławskim 2022/23", zawierający rzetelne i wyczerpujące informacje w zakresie oferty edukacyjnej szkół powiatowych - napisała we wstępie do folderu edukacyjnego starosta puławski Danuta Smaga. Zapraszamy do lektury!

>>Publikacja jest dostępna wyłącznie w formie elektronicznej w pliku pdf.<<

W związku z Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek, który jest obchodzony 5 listopada, zapraszamy uczniów szkół podstawowych i przedszkoli do udziału w  ogólnopolskim konkursie artystycznym  "Baśniowa rodzina w obiektywie"  pod  honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Ropczyc. Na zwycięzców czekają nagrody!

Regulamin

Organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 oraz zakresy wymagań na poszczególnych etapach konkursów. Zapraszamy na stronę:

 Konkursy-przedmiotowe-w-roku-szkolnym-2021-2022

terminarz

Terminarz

Regulamin

Zakresy wymagań