Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XVII edycji Przeglądu Poezji i Pieśni Niepodległościowej „Żeby Polska była Polską". Stanowił on okazję do uczczenia i upamiętnienia ważnych postaci i wydarzeń, które odegrały znaczącą rolę dla naszego narodu i niepodległej Polski. Tegoroczna edycja poświęcona była kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, Tadeuszowi Różewiczowi oraz Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu, wybitnym postaciom ustanowionym przez Sejm RP patronami roku 2021.
Laureaci to:
Natalia Tusińska kl. IIIa i Julia Wrótna kl. IIIa
Gratulujemy!