Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie 

informuje rodziców uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2021/22,
iż spotkanie z  wychowawcami klas odbędzie się dnia 27 sierpnia 2021 o godzinie 16:00.