Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki zostało zamieszczone na stronach Organu Prowadzącego BIP Gmina Żyrzyn.