08:10 - msza św. w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żyrzynie.
09:10 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 w nowej hali sportowej.
Po uroczystości uczniowie pod opieką wychowawców udają się na spotkania w klasach.
Około godziny 10:30 przewidziane są odwozy uczniów do domów.
Uczniowie korzystający ze świetlicy, aż do momentu odbioru przez rodzica, pozostają pod opieką wychowawców świetlicy. Świetlica pracuje od godziny 6:30.

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasach pierwszych po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020 (około godziny 10.00).