Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2017/2018

: :: Dyrekcja

Dyrektor :: mgr Katarzyna Majkutewicz

Wicedyrektor :: mgr Urszula Krawczak

: :: Pedagog szkolny

Pedagog :: mgr Marzena Furtak

: :: Edukacja wczesnoszkolna - klasy I-III

:: mgr Alicja Adamczyk (sala 38)
:: mgr Krystyna Barańska (sala 38)
:: mgr Elżbieta Kałkowska (sala 39)
:: mgr Joanna Jankowska (sala 16)
:: mgr Agnieszka Gałek (sala 37)
:: mgr Jolanta Kukier (sala 14)


 :: Nauki matematyczno-przyrodnicze

matematyka :: mgr Urszula Krawczak
matematyka :: mgr Beata Kubak (sala 32)
przyroda :: mgr Wioletta Mączka (sala32)
informatyka :: mgr Maryla Raczyńska (sala 31)
informatyka :: mgr Robert Biskup (sala 214)

geografia :: mgr Zbigniew Bielak (sala 133)
biologia :: mgr Ewa Skawińska Baj (sala 220)
fizyka :: mgr Katarzyna Jóźwiak (sala 226)
chemia :: mgr Ewa Skawińska Baj (sala 220)

: :: Nauki humanistyczne

język polski :: mgr Aurela Niedbała (sala 40)
język polski :: mgr Anna Stolarska (sala 41)
język polski :: mgr Iwona Szulikowska - Tomaszewska (sala 135)

język angielski :: mgr Agnieszka Zając (sala 38)
język angielski :: mgr Zbigniew Bielak (sala 38)
język angielski :: mgr Iwona Saran (sala30)
język niemiecki :: mgr Katarzyna Polak (sala 32)

historia :: mgr Ewa Gawrysiak (sala 38)

religia :: mgr ks. Piotr Siwko
religia :: mgr Katarzyna Gołębiowska

plastyka :: mgr Ewa Niezgoda

zajęcia techniczne :: mgr Katarzyna Majkutewicz (sala 30)
zajęcia techniczne :: mgr Anna Grzęda (sala228)

muzyka :: mgr Lyudmyla Zahorodna
wychowanie fizyczne ::  mgr Agata Adach, mgr Marlena Maciąg

: :: Biblioteka

bibliotekarka :: mgr Elżbieta Wrzos


: :: Świetlica

wychowawca :: mgr  Monika Lipnicka, mgr Maryla Raczyńska