Nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna dziecku, praca w niej ukierunkowana na jego wszechstronny rozwój.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia bogatą i urozmaiconą ofertę zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz indywidualizację procesu nauczania i wychowania.

Efektywne kształcenie potwierdzają liczne sukcesy naszych uczniów w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych

Poprzez działania dydaktyczno-wychowawcze kształtowane jest poczcie więzi z miejscem zamieszkania, dumy z dokonań naszej "małej ojczyzny".

W realizacji wszystkich zadań szkoła współpracuje z rodzicami oraz instytucjami i organizacjami wspomagającymi jej działania