SEKRETARIAT: (81) 880-90-03

Praca Intendenta
od godz. 8.30 do godz. 14.30

Informacje w sprawie obiadów proszę przekazywać tylko w określonych godzinach pod numer telefonu:
(81) 880-90-25 lub 663-678-778

Z obiadów w stołówce szkolnej korzystać mogą uczniowie klas I-VIII, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Żyrzynie. Od miesiąca września 2021r. z zachowaniem reżimu sanitarnego przewiduje się wydawanie obiadów według ustalonego harmonogramu. Informujemy, iż cena jednego obiadu (zupa+drugie danie+kompot) wynosi 6,00 zł, a samej zupy 3,00 zł.

Opłata za obiady uiszczana jest na konto bankowe do 3 dnia każdego miesiąca
Nr konta 46 8191 1071 2006 6000 0161 0002

Informacja o wysokości opłaty za obiady za dany miesiąc (bez odliczeń) będzie zamieszczana na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń w szkole 1dnia roboczego każdego miesiąca. Na dokonanym przelewie lub wpłacie koniecznie musi być zawarta informacja z danymi ucznia spożywającego posiłek w szkole np. ,,Opłata za obiady za m-c wrzesień 2021r. Jan Kowalski kl. Ia

W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje zwrot dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności w szkole pod warunkiem wcześniejszego jej zgłoszenia telefonicznego (81 880 9025 lub 663 678 778) najpóźniej do godz.12:30 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w szkole. Nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendenta najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca.

Zapisy uczniów do korzystania ze stołówki 1 i 2 września 2021r.

Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od 6 września 2021 r.

ZASADY ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻYRZYNIE

Żywienie dzieci i młodzieży w naszej szkole opiera się na określonych zasadach i spełnia wypracowane przez ekspertów normy i wymagania. Kontrolę nad spełnianiem wymagań z tego zakresu pełni organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid). Minister Zdrowia wydaje stosowne rozporządzenia regulujące kwestie wymagań odnośnie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz żywności oferowanej do sprzedaży w placówkach szkolnych.

Aktualnie wymagania te precyzuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach(Dz.U. z 2016r.poz 1154).

Zapisy § 1 rozporządzenia zawierają wymagania co do zawartości cukru, tłuszczu i soli w poszczególnych, wybranych grupach środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

Wymagania dla żywienia zbiorowego w placówkach szkolnych znajdują się w§ 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia.
Zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty muszą spełniać odpowiednie wymagania dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej.
Aktualnie obowiązujące normy to opracowane w Instytucie Żywności i
Żywienia w 2020r Normy Żywienia dla populacji Polski.

Ponadto w rozporządzeniu zawarte są wytyczne co odpowiedniego doboru i częstotliwości podaży poszczególnych grup produktów w posiłkach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.
Rekomendacje co do posiłków szkolnych zakładają między innymi uwzględnienie większej ilości warzyw a także owoców, większą podaż morskich, tłustych ryb, ograniczenie potraw smażonych, zapewnienie dzieciom zdrowych napojów.

Wymagania dotyczące posiłków szkolnych.

Codzienne jadłospisy powinny zawierać produkty z każdego poziomu Piramidy zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży.
Zupy, sosy oraz potrawy powinny być sporządzane z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyjątkiem koncentratów z naturalnych składników.
Tłuste ryby morskie ze względu na zawartość kwasów tłuszczowych omega-3 powinny być podawane co najmniej raz w tygodniu.
Produkty zbożowe powinny znaleźć się w każdym głównym posiłku. Według norm żywienia zaleca się zwiększenie w diecie udziału produktów zbożowych z tzw. grubego przemiału np.: kaszy gryczanej, ryżu brązowego, pieczywa graham.
W jadłospisie powinna się znaleźć codziennie co najmniej jedna porcja z grupy mięso, jaja, nasiona roślin strączkowych.
Zalecany jest dostęp do wody pitnej dla każdego dziecka. Napoje zalecane w diecie dzieci to woda, naturalne soki owocowe, warzywne, soki owocowo-warzywne, napoje mleczne, herbatki owocowe. Napoje przygotowywane na miejscu nie mogą zawierać więcej niż 10 g cukrów w 250 ml.
Zaleca się podawać potrawy smażone nie częściej niż 2 razy w ciągu tygodnia. Do smażenia powinno się stosować olej rzepakowy i oliwę z oliwek.

Za żywienie w naszej placówce odpowiedzialna jest Pani Marta Moskal – Intendent i Pani Halina Siwińska – Szefowa kuchni, które zajmują się prawidłowym komponowaniem posiłków dla dzieci i młodzieży. Jadłospisy układane są zgodnie z powyżej wymienionymi wymaganiami.
Dodatkowo do jadłospisu zamieszczamy alergeny i numery alergenów, które są zawarte w procedurze przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Jadłospis 15.06-24.06

s6

Jadłospis 28.05-14.05