Jadłospis.pdf

 

INFORMACJA

 Z obiadów w stołówce szkolnej korzystać mogą uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Żyrzynie, nauczyciele i pracownicy Szkoły. Od miesiąca września 2020r. z zachowaniem reżimu sanitarnego przewiduje się wydawanie obiadów według ustalonego harmonogramu.

           Informujemy, iż cena jednego obiadu wynosi 5,50 zł, a samej zupy 2,50 zł.          

Opłata za obiady uiszczana jest na konto bankowe do 3-go każdego miesiąca

(Nr konta 46 8191 1071 2006 6000 0161 0002)

Informacja o wysokości opłaty za obiady za dany miesiąc (bez odliczeń) będzie zamieszczana na stronie internetowej Szkoły i na tablicy ogłoszeń w Szkole 1-go każdego miesiąca. Na dokonanym przelewie lub wpłacie koniecznie musi być zawarta informacja z danymi ucznia spożywającego obiad np. ,,Opłata za obiady za m-c wrzesień 2020r. Jan Kowalski kl. Ia 

W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje zwrot dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności w szkole pod warunkiem wcześniejszego jej zgłoszenia telefonicznego (81 880 9025 lub 663 678 778) najpóźniej do godz.14:30 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w szkole. Nie zgłoszona  nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów. 

Rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendenta najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca.  

Zapisy chętnych uczniów do korzystania ze stołówki - 31 sierpnia i 1 września.  

Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od 7 września 2020 r. 

Rodziców  uczniów  kl. II-VIII stołujących w się w ubiegłym roku szkolnym prosi się o indywidualny kontakt z intendentem tel. (81 880 9025 lub 663 678 778) w celu ustalenia wysokości za żywienie. 

 

WPŁATY ZA ŻYWIENIE DOKONUJEMY 1 WRZEŚNIA 2020  

Pełny obiad dla dziecka - 18 dni x 5,50 = 99 zł 

  Zupa dla dziecka - 18 dni x 2,50 zł = 45 zł

Pełny obiad  dla pracownika18 dni x 9 zł = 162 zł

 Zupa  dla  pracownika18 dni x 3,00 zł = 54 zł

 Termin płatności do 3 września  2020r.

 Nr konta:46 8191 1071 2006 6000 0161 0002

Pełny obiad  dla dziecka

21 dni x 4,50 zł = 94,50 zł 

Zupa dla dziecka:

21 dni x 1,50 zł = 31,50 zł

 Pełny obiad dla nauczyciela

 21 dni x 8 zł = 168,00 zł

 Zupa dla nauczyciela
  21 dni x 2,00 zł = 42,00 zł

 Termin płatności do 5 października 2019r.

 Nr konta:46 8191 1071 2006 6000 0161 0002

Z obiadów w stołówce szkolnej korzystać mogą uczniowie klas I-VIII i nauczyciele SP w Żyrzynie.
Posiłki wydawane będą  w ciągu dwóch przerw między lekcjami:

I – przerwa obiadowa od godz. 11:25 – 11:45  uczniowie klas I-IV
II – przerwa obiadowa od godz. 12:30 – 12:45 uczniowie klas V-VIII

Informacja o wysokości opłaty za obiady za dany miesiąc (bez odliczeń) będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń w szkole 1-go każdego miesiąca.

Opłata za żywienie uiszczana jest na konto bankowe do 5-go każdego miesiąca.

Nr konta 46 8191 1071 2006 6000 0161 0002

Na dokonanym przelewie lub wpłacie bankowej koniecznie musi być zawarta informacja z danymi ucznia spożywającego posiłek np. Opłata za obiady za m-c wrzesień 2019r. Jan Kowalski kl.Ia.

Opłatę na jednym przelewie lub wpłacie bankowej można dokonać za rodzeństwo np. Opłata za obiady za m-c wrzesień 2019r. Jan Kowalski kl. Ia, Maja Kowalska VIIb.

W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje zwrot dziennej wysokości za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień, pod warunkiem wcześniejszego jej zgłoszenia telefonicznego tel. 81 880 90 25 lub osobiście intendentowi najpóźniej do godz. 14:30 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w szkole.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendenta najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca.

Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od  9 września 2019r.

Wpłaty za obiady od 1 do 5 września.

 CENY POSIŁKÓW ZA 1 DZIEŃ

       Dla ucznia:

       Pierwsze danie (zupa) – 1,50 zł
       Pełny obiad – 4,50 zł

        Dla nauczyciela:

       Pierwsze danie (zupa) – 2,00 zł
       Pełny obiad – 8,00 zł