Pełny obiad dla dziecka
19 dni x 5,50 = 104,50 zł

Zupa dla dziecka
19 dni x 2,50 zł = 47,50 zł


Pełny obiad  dla pracownika
19 dni x 9 zł = 171 zł

Zupa  dla  pracownika
19 dni x 3,00 zł = 57 zł

Termin płatności do 3 listopada 2020r.

Nr konta: 46 8191 1071 2006 6000 0161 0002

 

W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje zwrot dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności w szkole pod warunkiem wcześniejszego jej zgłoszenia telefonicznego (81 880 9025 lub 507812135) najpóźniej do godz.14:30 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w szkoleNie zgłoszona  nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów. 

 
W przypadku nieobecności ucznia w szkole proszę o kontakt telefoniczny pod numer 507812135, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 14.30.
 
 

 

Jadłospis.pdf

Jadłospis.pdf

 

Jadłospis

 

Jadłospis.pdf