Z obiadów w stołówce szkolnej korzystać mogą uczniowie klas I-VIII, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Żyrzynie. Od miesiąca września 2021r. z zachowaniem reżimu sanitarnego przewiduje się wydawanie obiadów według ustalonego harmonogramu. Informujemy, iż cena jednego obiadu (zupa+drugie danie+kompot) wynosi 6,00 zł, a samej zupy 3,00 zł.

Opłata za obiady uiszczana jest na konto bankowe do 3 dnia każdego miesiąca
Nr konta 46 8191 1071 2006 6000 0161 0002

Informacja o wysokości opłaty za obiady za dany miesiąc (bez odliczeń) będzie zamieszczana na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń w szkole 1dnia roboczego każdego miesiąca. Na dokonanym przelewie lub wpłacie koniecznie musi być zawarta informacja z danymi ucznia spożywającego posiłek w szkole np. ,,Opłata za obiady za m-c wrzesień 2021r. Jan Kowalski kl. Ia

W przypadku nieobecności, stołującemu przysługuje zwrot dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności w szkole pod warunkiem wcześniejszego jej zgłoszenia telefonicznego (81 880 9025 lub 663 678 778) najpóźniej do godz.12:30 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w szkole. Nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendenta najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca.

Zapisy uczniów do korzystania ze stołówki 1 i 2 września 2021r.

Obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od 6 września 2021 r.