E-Twinning

Miło nam poinformować, że projekt "Adventures of the Atmosphere" otrzymał Krajową Odznakę Jakości przyznawaną przez Krajowe Biuro E-Twinning. Gratulacje i podziękowania dla wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu. Wielkie brawa!!!!

ADVENTURES OF THE ATMOSPHERE (projekt realizowany przez uczniów klasy 6 a oraz szkoły partnerskie z Turcji, Albanii, Włoch, Gruzji, Rumuni)

 

linki do naszych prac projektowych:

https://youtu.be/Rho9hfiYZYI

https://youtu.be/0atPUpyjUr0

https://youtu.be/r7VKXQoJnQA

https://youtu.be/w0XpOGsznEE

https://youtu.be/GL6WsjBcp8I

https://youtu.be/kGPjNFW2b2A

https://padlet.com/sruzgar2020/Bookmarks

ADVENTURES OF THE ATMOSPHERE (projekt realizowany przez uczniów klasy 6 a oraz szkoły partnerskie z Turcji, Albanii, Włoch, Gruzji, Rumuni)

Atmosfera jest warstwą gazu otaczającą ziemię. Na  kuli ziemskiej ma miejsce wiele zjawisk pogodowych, takich jak deszcz, mgła, śnieg, wiatr, burza obserwowanych przez naukowców za pomocą różnych narzędzi. W wyniku tych obserwacji dane są interpretowane w sposób naukowy i odnoszą się do zjawisk pogodowych takich jak: deszcz, śnieg, wiatr, burza itp.

Nasz projekt jest powiązany z meteorologią i powstał w celu:

 • zrozumienia zjawisk pogodowych,
 • poznania procesów ich zachodzenia,
 • obserwacji wpływu na życie człowieka,
 • zrozumienia powstawania klimatów jako kombinacji procesów meteorologicznych,
 • poznania zmiany klimatu,
 • podniesienia świadomości uczniów w tym temacie

CELE

Uczniowie będą potrafili:

 • prowadzić obserwacje meteorologiczne z wykorzystaniem podstawowych metod stosowanych w meteorologii,
 • zbierać, oceniać analizować i syntezować dane,
 • poznają zjawiska atmosferyczne, rodzaje opadów,
 • oceniać je , interpretować procesy ich powstawania i charakterystykę.
 • rozpoznać klimaty, które są charakterystyczne dla zjawisk i procesów meteorologicznych oraz je opisywać
 • zrozumieć przyczyny procesów zmian klimatycznych, które są jednym z najważniejszych problemów dnia dzisiejszego oraz będą mogli zaprezentować swoje pomysły na walkę z globalną zmianą klimatu.

Uczniowie zdobędą kompetencje:

 • w zakresie samodzielnego uczenia się wykorzystując metody i techniki badań naukowych,
 • w zakresie nauki w sposób interdyscyplinarny w oparciu o współpracę między szkołami, opartą na STEAM, koncentrując się na naukach ścisłych, matematyce, inżynierii i sztuce.

 

PROCES TWÓRCZY

Ustalenie partnerów

Wybranie logo i plakatu projektu

Zapoznanie uczniów z pojęciami meteorologii i klimatu oraz o zasadach ich działania.

Uczniowie zostaną poinformowani o cyklu wody poprzez Studia Steam.

Nauczane będą powstawanie zjawisk pogodowych, takich jak deszcz, śnieg, wiatr, mgła.

Odbędą się seminaria dla nauczycieli i uczniów.

Uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w projekcie.

Zostanie założony blog o projekcie.

 

OCZEKIWANE REZULTATY TO:

Zrozumieć meteorologię przez:

Zrozumienie występowania zjawisk pogodowych, takich jak deszcz, śnieg, wiatr

Zwiększenie współpracy między partnerami

Budowanie  mostów międzykulturowych

Wykonywanie prac wewnętrznych

Dokładne i twórcze wykorzystanie zebranych informacji

Rozwijanie umiejętności mówienia i pisania w języku obcym

Projekt strony internetowej, BLOG