▪ 8 września 2022 r. godz. 16.00 (ogólne przez radiowęzeł + z wychowawcami)

▪ 2 lutego 2023 r. godz. 16.00 (z wychowawcami, zapoznanie rodziców uczniów klas 8 z przebiegiem i organizacją egzaminu)

▪ 11 maja 2023 r.  godz. 16.00  (propozycje ocen)