▪17 września 2020 r. godz. 16.00 ( z wychowawcami)

▪19 listopada 2020 r. godz. 16.00  z (wychowawcami.)

▪28 stycznia  2021  r. godz. 16.00 (z wychowawcami.)

8 kwietnia 2021 r. godz. 16.00 ( wychowawcy klas )

▪13 maja 2020 r.  godz. 16.00  (propozycje ocen