Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca Rady Rodziców- Justyna Wrótny

Zastępca przewodniczącej - Magdalena Niski

Skarbnik - Teresa Wasiak

Komisja Rewizyjna

Emila Rutkowska

Katarzyna Kuflewska