Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca Rady Rodziców- Justyna Wrótny

Zastępca przewodniczącej - Emilia Rutkowska

Skarbnik - Marzena Bellet

Sekretarz - Teresa Wasiak


Komisja Rewizyjna

Katarzyna Kuflewska

Dorota Bernat

Monika Wąsik 

Informacja o wpłatach na Radę rodziców
 
Wpłaty na Radę Rodziców dokonujemy na niżej podane konto lub w sekretariacie szkoły:
 
Rada Rodziców przy szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Żyrzynie
33 8191 1071 2006 6000 7807 0001
 
Wysokość wpłat:
 
pierwsze dziecko - 30 zł
za drugie dziecko opłata wynosi - 20 zł
za kolejne dziecko -10 zł.