Dyrektor

Iwona Kozłowska 

Wicedyrektorzy

Beata Kubak
Iwona Szulikowska – Tomaszewska

Lp.

Imię i nazwisko

Zajęcia

1.

I.Kozłowska (IK)

wychowanie fizyczne

2.

I.Szulikowska - Tomaszewska (IS)   

język polski

3.

B.Kubak (BK)

matematyka

4.

A.Adach (Ad)

wychowanie fizyczne, szachy

5.

M.Maciąg (MM)

wychowanie fizyczne, szachy

6.

M.Pokora (MP)

wychowanie fizyczne

7.

A.Brzostowska (AB)

logopeda

8.

M.Furtak (MF)

pedagog szkolny

9.

J.Prończuk (JP)

psycholog, doradca zawodowy

10.

A.Adamczyk (AA)

edukacja wczesnoszkolna

11.

K.Barańska (KB)

edukacja wczesnoszkolna

12.

A.Gałek (AG)

edukacja wczesnoszkolna

13.

J.Jankowska (JJ)

edukacja wczesnoszkolna

14.

J.Kukier (JK)

edukacja wczesnoszkolna

15.

E.Wrzos (EW)

edukacja wczesnoszkolna

16.

Z.Bielak (ZB)

język angielski

17.

A.Zając (AZ)

język angielski, biblioteka

18.

I.Saran (SI)

język angielski

19.

K.Polak (KP)

język niemiecki

20.

W.Mączka (WM)

geografia, wychowanie do życia w rodzinie

21.

M.Lipnicka (ML)

matematyka

22.

K.Jóźwiak (KJ)

matematyka, fizyka, chemia

23.

E.Skawińska-Baj (EB)

chemia, biologia

24.

J.Rułka (JR)

matematyka

25.

J.Olszak-Mazurek (JO)

przyroda, geografia, technika

26.

K.Gołębiowska-Kawalec (GK)

religia

27.

A.Stolarska (AS)

język polski

28.

B.Matyjanka (BM)

język polski

29.

A.Leńczowska (AL)

język polski

30.

A.Grzęda (GA)

historia, wos

31.

E.Niezgoda (EN)

plastyka

32.

E.Kałkowska (EK)

świetlica, edukacja wczesnoszkolna

33.

B.Madoń (M_)

biblioteka

34.

L.Zahorodna (LZ)

muzyka

35.

M.Raczyńska (RM)

świetlica, informatyka

36.

R.Biskup (RB)

informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa