Dyrektor

Iwona Kozłowska 

Wicedyrektorzy

Beata Kubak
Iwona Szulikowska – Tomaszewska

Lp.

Imię i nazwisko

Zajęcia

1.

I.Kozłowska (IK)

wychowanie fizyczne

2.

I.Szulikowska - Tomaszewska (IS)   

język polski

3.

B.Kubak (BK)

matematyka

4.

A.Adach (Ad)

wychowanie fizyczne, szachy

5.

M.Pokora (MP)

wychowanie fizyczne

6.

A.Brzostowska (AB)

logopeda

7.

M.Furtak (MF)

pedagog specjalny, nauczyciel specjalista współorganizujący proces kształcenia, wdż

8.

J.Prończuk (JP)

psycholog, pedagog, doradca zawodowy

9.

A.Adamczyk (AA)

edukacja wczesnoszkolna, religia

10.

A.Gałek (AG)

edukacja wczesnoszkolna

11.

J.Jankowska (JJ)

edukacja wczesnoszkolna

12.

J.Kukier (JK)

edukacja wczesnoszkolna

13.

E.Wrzos (EW)

edukacja wczesnoszkolna

14.

A.Zając (AZ)

język angielski, biblioteka

15.

I.Saran (SI)

język angielski

16.

K.Polak (KP)

język niemiecki

17.

W.Mączka (WM)

geografia, wychowanie do życia w rodzinie

18.

M.Lipnicka (ML)

matematyka

19.

K.Jóźwiak (KJ)

matematyka, fizyka, chemia

20.

Annę Maruszak (AM)

biologia, przyroda

21.

J.Rułka (JR)

matematyka

22.

J.Olszak-Mazurek (JO)

przyroda, geografia, technika

23.

K.Gołębiowska-Kawalec (GK)

religia

24.

A.Stolarska (AS)

język polski

25.

B.Matyjanka (BM)

język polski

26.

A.Leńczowska (AL)

język polski

27.

A.Grzęda (GA)

historia, wos

28.

E.Kałkowska (EK)

świetlica, edukacja wczesnoszkolna
29. M.Raczyńska (RM) świetlica, informatyka

30.

B.Madoń (M_)

biblioteka

33.

L.Zahorodna (LZ)

muzyka

32.

A.Pietrak (AP) informatyka