Dyrektor

Iwona Kozłowska 

Wicedyrektorzy

Beata Kubak
Iwona Szulikowska – Tomaszewska

Lp.

Imię i nazwisko

Zajęcia

1.

I.Kozłowska (IK)

wychowanie fizyczne

2.

I.Szulikowska - Tomaszewska (IS)   

język polski

3.

B.Kubak (BK)

matematyka

4.

A.Adach (Ad)

wychowanie fizyczne, szachy

5.

M.Maciąg (MM)

wychowanie fizyczne, szachy

6.

M.Pokora (MP)

wychowanie fizyczne

7.

A.Brzostowska (AB)

logopeda

8.

M.Furtak (MF)

pedagog szkolny

9.

J.Prończuk (JP)

psycholog, doradca zawodowy

10.

A.Adamczyk (AA)

edukacja wczesnoszkolna, religia

11.

A.Gałek (AG)

edukacja wczesnoszkolna

12.

J.Jankowska (JJ)

edukacja wczesnoszkolna

13.

J.Kukier (JK)

edukacja wczesnoszkolna

14.

E.Wrzos (EW)

edukacja wczesnoszkolna

15.

Z.Bielak (ZB)

język angielski

16.

A.Zając (AZ)

język angielski, biblioteka

17.

I.Saran (SI)

język angielski

18.

K.Polak (KP)

język niemiecki

19.

W.Mączka (WM)

geografia, wychowanie do życia w rodzinie

20.

M.Lipnicka (ML)

matematyka

21.

K.Jóźwiak (KJ)

matematyka, fizyka, chemia

22.

E.Skawińska-Baj (EB)

chemia, biologia

23.

J.Rułka (JR)

matematyka

24.

J.Olszak-Mazurek (JO)

przyroda, geografia, technika

25.

K.Gołębiowska-Kawalec (GK)

religia

26.

A.Stolarska (AS)

język polski

27.

B.Matyjanka (BM)

język polski

28.

A.Leńczowska (AL)

język polski

29.

A.Grzęda (GA)

historia, wos

30.

E.Kałkowska (EK)

świetlica, edukacja wczesnoszkolna
31. M.Raczyńska (RM) świetlica, informatyka

32.

B.Madoń (M_)

biblioteka

33.

L.Zahorodna (LZ)

muzyka

34.

A.Pietrak (AP) informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa