Wspomnienie o Wicedyrektorze Panu Romanie Krawczaku

„Spieszmy się kochać ludzi
Tak szybko odchodzą”.  
Ks. J. TwardowskiTo dziwne, ale niektóre odejścia poruszają WSZYSTKICH; niezależnie, czy znało się kogoś osobiście, czy słyszało o nim.
Odszedł od nas nagle, i … za  wcześnie.
ROMAN KRAWCZAK –wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Żyrzynie, ceniony nauczyciel, wychowawca, prezes KS „AWANS” – zapisał się w naszej pamięci – nauczycieli, rodziców, uczniów, sportowców – jako człowiek wielkiego serca, dobry, życzliwy, bez reszty oddany uczniom, rodzicom, sportowcom.
Ufamy, że „rzeka pamięci nie wpadnie do rzeki zapomnienia, lecz płynący czas okaże się wierną rzeką”.

Panie Dyrektorze, pozostaniesz z nami na zawsze.

NA ZAWSZE, BY STALE BYĆ BLISKO.Św. P. Roman Krawczak urodził się 7 września 1952 roku w Żyrzynie.
W roku 1959 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej, którą ukończył w roku 1967. W tymże roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach. W roku 1971 uzyskał świadectwo dojrzałości i po pomyślnym zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczął studia
na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
W 1973 roku ze względu na stan zdrowia przerwał studia. Dnia 1 października tego samego roku rozpoczął pracę w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach. W lipcu 1976 roku zdał egzaminy wstępne na wydziale Matematyczno – Fizyczno – Chemicznym UMCS w Lublinie. Dnia 30 września tego roku przerwał pracę zawodową i 1 października rozpoczął stacjonarne studia na kierunku matematycznym, które ukończył
w roku 1982. Od 1 września 1982 roku do 1999 pracował w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Żyrzynie w charakterze nauczyciela, kierownika świetlicy.
Od 1 września 1999 r. pełnił funkcję wicedyrektora szkoły.


Przeczytaj całą publikację "Wspomnienie o Wicedyrektorze Panu Romanie Krawczaku"

„Spieszmy się kochać ludzi

Tak szybko odchodzą”.

Ks. J. Twardowski

 

 

 

To dziwne, ale niektóre odejścia poruszają WSZYSTKICH; niezależnie, czy znało się kogoś osobiście, czy słyszało o nim.

Odszedł od nas nagle, i … za wcześnie.

ROMAN KRAWCZAK –wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Żyrzynie, ceniony nauczyciel, wychowawca, prezes KS „AWANS” – zapisał się w naszej pamięci – nauczycieli, rodziców, uczniów, sportowców – jako człowiek wielkiego serca, dobry, życzliwy, bez reszty oddany uczniom, rodzicom, sportowcom.

Ufamy, że „ rzeka pamięci nie wpadnie do rzeki zapomnienia, lecz płynący czas okaże się wierną rzeką”.

Panie Dyrektorze, pozostaniesz z nami na zawsze. NA ZAWSZE, BY STALE BYĆ BLISKO.

 

 

 

Św. P. Roman Krawczak urodził się 7 września 1952 roku w Żyrzynie.

W roku 1959 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej, którą ukończył w roku 1967. W tymże roku rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach. W roku 1971 uzyskał świadectwo dojrzałości i po pomyślnym zdaniu egzaminów wstępnych rozpoczął studia
na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
W 1973 roku ze względu na stan zdrowia przerwał studia. Dnia 1 października tego samego roku rozpoczął pracę w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach. W lipcu 1976 roku zdał egzaminy wstępne na wydziale Matematyczno – Fizyczno – Chemicznym UMCS w Lublinie. Dnia 30 września tego roku przerwał pracę zawodową i 1 października rozpoczął stacjonarne studia na kierunku matematycznym, które ukończył
w roku 1982. Od 1 września 1982 roku do 1999 pracował w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Żyrzynie w charakterze nauczyciela, kierownika świetlicy.
Od 1 września 1999 r. pełnił funkcję wicedyrektora szkoły.