Stypendia uczniowskie

Stypendia 2016/2017

I półrocze

L.p

Nazwisko

Imię

Klasa

Średnia

Zachowanie

1.

Cybula

Angelika

V a

5,45

wzorowe

2.

Matras

Natalia

V b

5,45

wzorowe

3.

Mikos

Adrianna

V b

5,45

wzorowe

4.

Olszak

Mateusz

V b

5,45

wzorowe

5.

Dobosz

Lena

V b

5,36

wzorowe

6.

Niski

Alicja

IV a

5,27

wzorowe

7.

Maciak

Bartosz

IV b

5,27

wzorowe

8.

Strug

Wiktor

IV a

5,27

wzorowe

9.

Boncik

Karolina

V b

5,27

wzorowe

10.

Kopeć

Hanna

V a

5,27

wzorowe

11.

Rybicki

Szymon

IV a

5,18

wzorowe

12.

Wiśniewski

Mateusz

IV a

5,18

wzorowe

13.

Stachyra

Martyna

V b

5,18

wzorowe

14.

Golcc

Natalia

V b

5,18

wzorowe

15.

Trybuła

Oliwia

V a

5,18

wzorowe

 

 

 

Stypendia 2016

I półrocze

stypendia z wysokie wyniki w nauce:

L.p

Nazwisko

Imię

Klasa

1.

Mikos

Adrianna

IV b

2.

Olszak

Mateusz

IV b

3.

Urbański

Mikołaj

VI a

4.

Cybula

Angelika

IV a

5.

Kopeć

Hanna

IV a

6.

Dobosz

Lena

IV b

7.

Rułka

Wojciech

IV b

8.

Kozak

Gabriela

VI b

9.

Matraszek

Julia

VI b

10.

Korzec

Jakub

IV a

11.

Rybak

Maja

IV a

12.

Bernat

Martyna

IV b

13.

Golcc

Natalia

IV b

14.

Matras

Natalia

IV b

15.

Kokowicz

Wiktoria

VI a

16.

Szymanek

Paweł

VI a

17.

Wąsik

Weronika

VI a

18.

Kopeć

Katarzyna

VI b

stypendia za sukcesy sportowe ( zdobycie co najmniej Mistrzostwo Powiatu):

L.p

Nazwisko

Imię

Klasa

Sukces sportowy

1.

Walaszek

Dagmara

IV a

Mistrzostwo Powiatu w Tenisie Stołowym

 

II semestr

stypendia z wysokie wyniki w nauce:

L.p

Nazwisko

Imię

Klasa

1.

Urbański

Mikołaj

VI a

2.

Piłat

Anna

VI b

3.

Cybula

Angelika

IV a

4.

Kopeć

Hanna

IV a

5.

Boncik

Karolina

IV b

6.

Matras

Natalia

IV b

7.

Mikos

Adrianna

IV b

8.

Olszak

Mateusz

IV b

9.

Kamola

Julia

VI a

10.

Szymanek

Paweł

VI a

11.

Wąsik

Weronika

VI a

12.

Matraszek

Julia

VI b

13.

Rybak

Maja

IV a

14.

Dobosz

Lena

IV b

15.

Rułka

Wojciech

IV b

16.

Stachyra

Martyna

IV b

17.

Rybak

Paweł

VI a

18.

Kozak

Gabriela

VI b

19.

Trybuła

Oliwia

IV a

20.

Bernat

Martyna

IV b

21.

Golcc

Natalia

IV b

22.

Wawer

Michał

IV b

23.

Kokowicz

Wiktoria

VI a

24.

Błachnio

Alicja

VI b

25.

Wawer

Aleksandra

VI a

 

 

 

 

Stypendia za sukcesy sportowe ( zdobycie co najmniej Mistrzostwo Powiatu):

L.p

Nazwisko

Imię

Klasa

Sukces sportowy

1.

Golcc

Wiktoria

VI a

Mistrzostwo Powiatu Puławskiego w mini piłce siatkowej ,,4”

2.

Kamola

Julia

VI a

Mistrzostwo Powiatu Puławskiego w mini piłce siatkowej ,,4”

3.

Kłak

Magdalena

VI a

Mistrzostwo Powiatu Puławskiego w mini piłce siatkowej ,,4”

4.

Kokowicz

Wiktoria

VI a

Mistrzostwo Powiatu Puławskiego w mini piłce siatkowej ,,4”

5.

Molenda

Oliwia

VI a

Mistrzostwo Powiatu Puławskiego w mini piłce siatkowej ,,4”

6.

Przewłoka

Dominika

VI a

Mistrzostwo Powiatu Puławskiego w mini piłce siatkowej ,,4”

7.

Wawer

Aleksandra

VI a

Mistrzostwo Powiatu Puławskiego w mini piłce siatkowej ,,4”

8.

Wąsik

Weronika

VI a

Mistrzostwo Powiatu Puławskiego w mini piłce siatkowej ,,4”

 

 

 

 

Wykaz uczniów Szkoły Podstawowej w Żyrzynie którzy otrzymali
stypendium za II semestr 2014/2015 za bardzo dobre wyniki w nauce:

L.p

Nazwisko

Imię

Klasa

Średnia

Zachowanie

Kwota stypendium

1.

Urbański

Mikołaj

V a

5,63

wzorowe

120 zł

2.

Gałek

Weronika

VI b

5,54

wzorowe

120 zł

3.

Kuta

Gabriela

VI a

5,54

wzorowe

120 zł

4.

Kukier

Bartosz

VI b

5,45

wzorowe

120 zł

5.

Wiśniewska

Natalia

VI b

5,45

wzorowe

120 zł

6.

Wąsik

Weronika

V a

5,45

wzorowe

120 zł

7.

Staniak

Weronika

VI a

5,36

wzorowe

120 zł

8.

Gogacz

Sandra

VI b

5,36

wzorowe

120 zł

9.

Miazga

Emilia

VI b

5,36

wzorowe

120 zł

10.

Sumorek

Aleksandra

VI b

5,36

wzorowe

120 zł

11.

Matraszek

Julia

V b

5,36

wzorowe

120 zł

12.

Pataj

Dorota

VI a

5,27

wzorowe

120 zł

13.

Kamola

Julia

V a

5,27

wzorowe

120 zł

14.

Kokowicz

Wiktoria

V a

5,27

wzorowe

120 zł

15.

Chabros

Kacper

VI b

5,18

bardzo dobre

120 zł

16.

Cieloch

Anastazja

VI b

5,18

wzorowe

120 zł

17.

Błachnio

Alicja

V b

5,18

bardzo dobre

120 zł

18.

Kopeć

Katarzyna

V b

5,18

wzorowe

120 zł

19.

Kozak

Gabriela

V b

5,18

wzorowe

120 zł

20.

Wawer

Aleksandra

V a

5,18

wzorowe

120 zł

 Wykaz uczniów Szkoły Podstawowej w Żyrzynie którzy otrzymali
stypendium za I semestr 2014/2015 za bardzo dobre wyniki w nauce:

L.p

Nazwisko

Imię

Klasa

Średnia

Zachowanie

Kwota stypendium

1.

Kuta

Gabriela

VI a

5,45

wzorowe

120 zł

2.

Gałek

Weronika

VI b

5,45

wzorowe

120 zł

3.

Kukier

Bartosz

VI b

5,45

wzorowe

120 zł

4.

Staniak

Weronika

VI a

5,27

wzorowe

120 zł

5.

Wąsik

Weronika

V a

5,45

wzorowe

120 zł

6.

Wiśniewska

Natalia

VI b

5,27

wzorowe

120 zł

7.

Gogacz

Sandra

VI b

5,27

wzorowe

120 zł

8.

Miazga

Emilia

VI b

5,18

wzorowe

120 zł

9.

Kamola

Julia

V a

5,18

wzorowe

120 zł

10.

Urbański

Mikołaj

V a

5,18

wzorowe

120 zł

11.

Wawer

Aleksandra

V a

5,18

wzorowe

120 zł

 

Stypendia za sukcesy sportowe ( zdobycie co najmniej Mistrzostwo Powiatu):

 

L.p

Nazwisko

Imię

Klasa

Sukces sportowy

Kwota stypendium

1.

Kokowicz

Wiktoria

V a

Mistrzostwo Powiatu w Mini Piłce Siatkowej 3 Dziewcząt

120 zł

2.

Przewłoka

Dominika

V a

Mistrzostwo Powiatu w Mini Piłce Siatkowej 3 Dziewcząt

120 zł

3.

Molenda

Oliwia

V a

Mistrzostwo Powiatu w Mini Piłce Siatkowej 3 Dziewcząt

120 zł

4.

Kłak

Magdalena

V a

Mistrzostwo Powiatu w Mini Piłce Siatkowej 3 Dziewcząt

120 zł

5.

Wasiak

Adrian

VI a

Mistrzostwo Powiatu w Szachach Szybkich

120 zł

6.

Gałek

Weronika

VI b

Mistrzostwo Powiatu w Szachach Szybkich

-

7.

Kukier

Bartosz

VI b

Mistrzostwo Powiatu w Szachach Szybkich

-

8.

Urbański

Mikołaj

V a

Mistrzostwo Powiatu w Szachach Szybkich

-

9.

Wawer

Aleksandra

Va

Mistrzostwo Powiatu w Mini Piłce Siatkowej 3 Dziewcząt

-

10.

Wąsik

Weronika

Va

Mistrzostwo Powiatu w Mini Piłce Siatkowej 3 Dziewcząt

-

 

 

 


Wykaz uczniów Szkoły Podstawowej w Żyrzynie którzy otrzymali
stypendium za II semestr 2013/2014 za bardzo dobre wyniki w nauce:


L.p

Nazwisko

Imię

Klasa

1.

Kuta

Gabriela

V a

2.

Gałek

Weronika

V b

3.

Staniak

Weronika

V a

4.

Urbański

Mikołaj

IVa

5.

Kozak

Gabriela

IV b

6.

Wiśniewska

Natalia

V b

7.

Kołodziejek

Maciej

VIb

8.

Wąsik

Weronika

IVa

9.

Pataj

Dorota

Va

10.

Kopeć

Julia

VI a

11.

Goluch

Olga

VIb

12.

Pietrasiak

Katarzyna

VI b

13.

Kamola

Julia

IVa

14.

Kokowicz

Wiktoria

IVa

15.

Kopeć

Katarzyna

IVa

16.

Błachnio

Alicja

IVb

17.

Matraszek

Julia

IVb

18.

Wawer

Maciej

IV b

19.

Pecio

Bartłomiej

VIaWykaz uczniów Szkoły Podstawowej w Żyrzynie otrzymujących
stypendium za I semestr 2013/2014 za wyniki w nauce:


Lp.

Klasa

Nazwisko i imiona

Średnia

1.

IVb

Kozak Gabriela

5,27

2.

IVb

Wawer Maciej

5,18

3.

Va

Kuta Gabriela

5,36

4.

Va

Staniak Weronika

5,36

5

Vb

Gałek Weronika

5,45

6

Vb

Wiśniewska Natalia

5,18

7.

Vb

Miazga Emilia

5,18

8.

VIa

Kopeć Julia

5,10

9.

VIb

Pietrasiak Katarzyna

5,1Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie z dnia 24 czerwca 2013 roku
przyznała następującym uczniom stypendia za wysokie wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2012/2013:

  Imię i nazwisko ucznia klasa Średnia ocen zachowanie
1. Staniak Weronika IV a 5,54 wzorowe
2. Mitura Martyna IV a 5,27 wzorowe
3. Kuta Gabriela IV a 5.18 wzorowe
4. Gałek Weronika IV b 5,36 wzorowe
5. Kukier Bartosz
IV b 5,36 wzorowe
6. Chabros Kacper
IV b 5,18 wzorowe
7. Sumorek Aleksandra IV b 5,18 wzorowe
8. Wiśniewska Natalia IV b 5,18 wzorowe
9. Kołodziejek Maciej V b 5.18 bardzo dobre
10. Cieśla Dominika Kinga
VI a 5,60 wzorowe
11. Cybula Dominik
VI a 5,30 wzorowe
12. Stachyra Arkadiusz
VI a 5,20 wzrowe
13. Goluch Julia VI a 5,20 wzorowe
14. Jaremek Katarzyna VI a 5,10 wzorowe
15. Wiejak Tomasz VI b 5,50 bardzo dobre
16. Kałkowska Ewa Ada VI b 5,30 wzorowe
17. Wasiak Magda VI b 5,30 wzorowe

 

lista
lista_1

 

Dnia 23 stycznia 2013 roku komisja przyznała stypendia za wyniki w nauce uczniom,
którzy osiągnęli w półroczu średnią ocen co najmniej 5,1 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie. Stypendia za wysokie wyniki w nauce przyznano następującym uczniom:

 

1. Staniak Weronika klasa IV a
2. Gałek Weronika klasa IV b
3. Kukier Bartosz klasa IV b
4. Kopeć Julia klasa V a
5. Cieśla Dominika klasa VI a
6. Stachyra Arkadiusz klasa VI a
7. Wasiak Magda klasa VI b

Przyznano również stypendia za osiągnięcia sportowe:

1. Mączka Filip klasa VI a
2. Guz Kacper klasa VI a
3. Wiejak Tomasz klasa VI b

 

STYPENDIA  II semestr 2011/2012r.

W czerwcu 2012r. Komisja Szkolna przyznała stypendia uczniom osiągającym wysokie wyniki

w nauce w II półroczu. Stypendia otrzymali:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

1.

..Julia Kopeć

IV a

2.

..Bartłomiej Pecio

IV a

3.

..Grzegorz Szymanek

IV a

4.

..Radosław Polak

IV b

5.

..Jakub Marek Sobczyński

IV b

6.

..Katarzyna Pietrasiak

IV b

7.

..Dominika Cieśla

V a

8.

..Jaremek Katarzyna

V a

10.

..Magda Wasiak

V b

11.

..Tomasz Wiejak

V b

12.

..Eryk Mikos

VI a

13.

..Magdalena Zając

VI a

14.

..Gabriela Jankowska

VI a

15.

..Patryk Kubak

VI a

16.

..Kamil Kubak

VI a

17.

..Michał Lipnicki

VI a

18.

..Adrianna Szaruga

VI b

19.

..Paweł Wałach

VI b

20.

..Weronika Sylwia Szewczyk

VI b

21.

..Angelika Radzikowska

VI b

22.

..Piotr Marcin Stolarski

VI b

23.

..Daniel Kułaga

VI b

Przyznano również stypendia za osiągnięcia sportowe:

Lp.

Imię i Nazwisko

Klasa

..Rodzaj i miejsce zawodów

1.

.Aleksandra.Biernat

IV a

.I miejsce w Biegach Ulicznych o Puchar Burmistrza Kazimierza Dolnego

2.

.Olga Ziarek

IV a

.III miejsce w Biegach Ulicznych o Puchar Burmistrza Kazimierza Dolnego

 

STYPENDIA  I semestr 2011/2012r.

 

W dniu 23 stycznia 2012r. Komisja Szkolna przyznała stypendia uczniom osiągającym

w I półroczu wysokie wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 5,1 oraz wzorowe zachowanie)

 

1. Julia Kopeć IVa

2. Bartłomiej Pecio IVa

3. Katarzyna Pietrasiak IVb

4. Katarzyna Jaremek Va

5. Dominika Cieśla Va

6. Magda Wasiak Vb

7. Eryk Mikos VIa

8. Gabriela Jankowska VIa

9. Kamil Kubak VIa

10. Magdalena Zając VIa

11. Daniel Kułaga VIb

12. Adrianna Szaruga VIb

13. Piotr Stolarski VIb

14. Paweł Wałach VIb

15. Szewczyk Weronika VIb

Przyznano również stypendia za osiągnięcia sportowe:

1. Krystian Kułaga VIb - Mistrzostwo Powiatu Puławskiego w Tenisie Stołowym

 

STYPENDIA 2011

 

 

01. 03. 11 r. - Konkurs z języka angielskiego „FOX”.

 

01 - 30. 03. 11 r. - Konkurs literacko – plastyczny klas I – III przygotowany przez panią Agnieszkę Gałek.

 

01.03. - 20. 05.11 r. - Zbiórka elektrośmieci. Akcję przygotowała pani Wioletta Mączka.

 

02. 03. 11 r. - IX Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy o Tematyce Wiejskiej w Kurowie. Z naszej   szkoły w konkursie brali udział uczniowie pani Aureli Niedbały Dominik Cybula z kl. IV a i Adrianna Szaruga         z kl. V b, która otrzymała wyróżnienie.

04. 03. 11 r. - Gminny Konkurs Grafiki Komputerowej klas III w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie przygotowany przez panią Marylę Raczyńską. Komisja przyznała dwie pierwsze nagrody:I miejsce zajęła Monika Borek z kl. III ze Szkoły Podstawowej w Skrudkach uczennica  pana Roberta Biskupa. I miejsce zajął  również Maciej Kołodziejek z kl. III b, natomiast II miejsce zajęła Julia Kopeć z kl. III a ze Szkoły Podstawowej      w Żyrzynie. Uczniowie pani Maryli Raczyńskiej. Pozostali uczestnicy  konkursu otrzymali wyróżnienia.

 

08. 03. 11 r. - „Dzień Kobiet” w naszej szkole.

17. 03. 11 r. - „Kangurek”.

21. 03. 11 r. - Dzień odkrywania talentów - pierwszy dzień wiosny.

 

24. 03. 11 r. - Liga zadaniowa II etap w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Osinach.

 

25. 03. 11 r. - II etap konkursu Mistrz Komputera przygotowany przez panią Marylę Raczyńską. W konkursie brali udział uczniowie: Bartosz Jeżyna z kl. VI a i Jakub Mączka z kl. VI b.

 

05. 04. 11 r. - Sprawdzian klas VI.

 

07. 04. 11 r. - Międzygminne Mistrzostwa w minipiłce nożnej w Szkole Podstawowej w Baranowie. Uczniowie przygotowani pod kierunkiem pani Marleny Maciąg.

 

11. 04. 11 r. - Zapoznanie rodziców dzieci 5 i 6 letnich z ofertą dla uczniów  klas I, przygotowaną przez panią  Joannę  Jankowską, panią Małgorzatę Turbiasz  i panią Marzenę Furtak.

 

14. 04. 11 r. - XVIII Przegląd Piosenki Ekologicznej w Kurowie. Uczniowie z klasy II a i II b wzięli udział pod opieką pani Alicji Adamczyk.

 

18. 04. 11 r. - Mistrzostwa Powiatu w minipiłce nożnej dziewcząt w Puławach. Uczennice z klasy VI a i VI b wzięły udział pod opieką pani Marleny Maciąg.

 

20. 04. 11 r. - Apel pod hasłem „Zbawienie przyszło przez krzyż” przygotowany przez uczniów z koła teatralnego pod kierunkiem pani Marii Mizury. Po przedstawieniu pani dyrektor Katarzyna Majkutewicz z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych złożyła wszystkim życzenia.

21 - 26.  04. 11 r. - Wiosenna przerwa świąteczna.

 

28. 04. 11 r. - Ogólnopolski konkurs graficzny projekt na koszulkę „Dzień Szkoły bez Przemocy”. W konkursie wzięli udział następujący uczniowie: Klaudia Korpysa z kl. IV b, Michał Wiak z kl. IV b, Mateusz Blachnio               z kl. V a, Patryk Kubak z kl. V a, Kamil Kubak z kl. V a, Michał Lipnicki z kl. V a, Paulina Jedut z kl. VI a. Prace wykonali pod kierunkiem pani Maryli Raczyńskiej.

28. 04. 11 r. - Festyn SKO „Bądź mądry - oszczędzaj” zorganizowany  przez panią Beatę Kubak.

 

29. 04. 11 r. - Gminny etap konkursu wiedzy prewencyjnej „Jestem bezpieczny”.   W II etapie wzięli udział następujący uczniowie: Katarzyna Jaremek z kl. IV a, Anita Rybak z kl. IV b, Magdalena Zając z kl. V a, Daniel Kułaga z kl. V b, Piotr Gębala z kl. VI a, Aleksandra Kuty z kl. VI b.

 

18. 04. 11 r. - WITAJ MAJOWA JUTRZENKO! VII Puławski Turniej Krasomówstwa, Recytacji, Pieśni, Muzyki i Tańców Narodowych pod patronatem Prezydenta Miasta Puławy - 2011 r. Wyróżnienia otrzymali: Weronika Gałek z kl. II b, Bartosz Kukier z kl. II a, Adrianna Szaruga z kl. V b, Angelika Radzikowska  z kl. V b.Uczniowie przygotowani  pod kierunkiem pani Krystyny Barańskiej i  Aureli Niedbały.

05. 05. 11 r. - Uroczysty apel z okazji 220 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowały panie Anna Stolarska z kl. VI a i Joanna Jankowska z kl. III a.

11. 05. 11 r. - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Bezpieczny na wsi”. Uczniowie  nagrodzeni to: Julia Kamola z kl. I a - praca wybrana na konkurs ogólnopolski, Kinga Kozak z kl. II b, Natalia Wiśniewska z kl. II b, Magdalena Zając z kl. V a, Weronika Szewczyk z kl. V b, Dominika Guz z kl. IV b. Uczniowie wykonali prace pod kierunkiem pani Jolanty Kukier, pani Krystyny Barańskiej i pana Marka Andały.

 

17. 05. 11 r. - Rozstrzygnięcie XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  „Powódź, pożar w dzień czy nocą straż przychodzi ci z pomocą”. Praca uczennicy Gabrysi Kuty z kl. II a zakwalifikowała się do etapu powiatowego. Wychowawca  pani Alicja  Adamczyk.

18. 05. 11 r. - Gminny Konkurs Wiedzy o „Janie Pawle II” zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Osinach. Uczniowie nagrodzeni to: III miejsce - Dominika Cieśla z kl. IV a, wyróżnienie - Natalia Olszak z kl. IV b. Przygotowani pod kierunkiem pani Marii Mizury. W Gminnym Konkursie Papieskim „Portret Jana Pawła II w kategorii klas IV-VI ” nagrody otrzymały: Gabriela Jankowska z kl. V a I miejsce a Paulina Jedut z kl. VI a III miejsce. W kategorii klas I-III Martyna Mitura z kl. II a zajęła II miejsce.

 

18. 05. 11 r. - XI Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej w Domu Kultury w Kurowie.              Nagrodzeni uczniowie to: Bartosz Kukier z kl. II b I miejsce i Weronika Gałek z kl. II b II miejsce. Zakwalifikowali się do konkursu wojewódzkiego. Wyróżnienia otrzymali: Adrianna Szaruga z kl. V b i Eryk Mikos   z kl. V a. Przygotowani pod kierunkiem pani Marii Mizury.

20. 05. 11 r. - Powiatowy konkurs na pracę komputerową w formie prezentacji „Adam Chmielowski – malarz, powstaniec, Św. Brat Albert”. Udział w konkursie wzięły prace wykonane przez Annę Szymanek, Katarzynę Mączkę    z klasy VI b, Paulinę Jedut z kl. VI a. Prezentacje wykonane pod opieką pani Maryli Raczyńskiej.

 

Pozdrawiamy!

Redakcja.