STOŁÓWKA

Opłata za obiady: wrzesień 2017

Pełny obiad dla ucznia : 54 zł. /18 dni  x 3 zł/

Zupy dla dziecka: 18 zł./18 dni  x 1 zł/

Pełny obiad dla pracownika: 108 zł. /18 dni  x 6 zł/

Zupy dla pracownika: 27 zł./18 dni  x 1,50 zł/

Termin płatności: 8 września 2017r.

/nazwa odbiorcy/ SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻYRZYNIE

Nr konta: 46 8191 1071 2006 6000  0161 0002

Tytułem: za obiady/zupy/ wrzesień 2017 r., np. Kowalska Anna, kl. I a

Informacje o odliczonych obiadach/wcześniej zgłoszonych przez rodziców/ 

można otrzymać w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie tel 818809025

 

Regulamin stołówki szkolnej

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów oraz pracowników szkoły.

2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a/ uczniowie, wnoszący opłaty indywidualne (opłata za jeden obiad - 2,50 zł)

b/ uczniowie, których dożywianie dofinansowuje GOPS

c/ pracownicy zatrudnieni w szkole oraz emeryci, byli pracownicy szkoły

3. Posiłki wydawane są w godzinach:

godzina : 11.25 – 11.45  klasy I - III

godzina : 12.30 – 12.50  klasy IV-VI

4. Obiady wydawane są wyłącznie na podstawie ważnego abonamentu obiadowego, wskazane jest, aby każdy uczeń zapamiętał swój numerek.

5. Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy. Opłaty można dokonać u pani intendentki od poniedziałku do piątku.

6. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.

7.  Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos).

8. W przypadku planowanej nieobecności ucznia w szkole (choroba lub wycieczka) należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej.

9. Rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej należy zgłosić do intendentki, najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

10. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawiania kurtek w szatni, tornistrów przed stołówką.

11. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.

12. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić na wyznaczone miejsce.

13. Nie należy zajmować miejsc przeznaczonych dla uczniów klas pierwszych.

14. W stołówce oraz na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień.

Na stołówce wykonywane są gazetki tematyczne o zdrowym odżywianiu, witaminach, owocach i warzywach, rybach oraz o drugim śniadaniu zabieranym do szkoły.

CIEKAWOSTKI

Witaminy to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu związki organiczne, biorące udział w przemianach biochemicznych jako koenzymy, tj. substancje, których obecność warunkuje prawidłowe działanie enzymów, białek katalizujących procesy przemiany materii. Organizm ludzki potrzebuje bardzo małych ilości witamin. Ponieważ jednak nie jest zdolny do  syntezy wszystkich witamin, musi je otrzymywać wraz z pożywieniem albo w postaci „gotowej”, albo w postaci tzw. prowitamin, które następnie są przetwarzane na witaminy. 
Z reguły tej wyłamuje się witamina D (kalcyferol), która produkowana jest przez komórki skóry pod wpływem promieni UV.

Nazwa pochodzi od łacińskich słów vita (życie) oraz amina – związek chemiczny zawierający grupę aminową i została wymyślona przez polskiego biochemika Kazimierza Funka w 1912 roku. W rzeczywistości nie wszystkie witaminy posiadają grupę aminową, np. witamina D jest przedstawicielem sterydów. Funk jest także odkrywcą witamin – w 1912 roku wyizolował tiaminę (witaminę B1). Ogólne witaminy możemy podzielić na:

Witaminy rozpuszczalne w wodzie:

 • witamina C (kwas askorbinowy)
 • witamina B1 (tiamina)
 • witamina B2 (ryboflawina)
 • witamina B3 (niacyna, witamina PP, kwas nikotynowy, amid kwasu nikotynowego))
 • witamina B5 (kwas pantotenowy)
 • witamina B6 (pirydoksyna, pirydoksal, adermina)
 • Witamina B7 (biotyna, witamina H)
 • witamina B9/B11 (kwas foliowy)
 • witamina B12 (cyjanokobalamina)
 • witamina P (mieszanina pochodnych flawonoidowych np. hesperydyna, rutyna)

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach:

 • witamina A (retinol i jego pochodne)
 • witamina D (cholekalcyferol i pochodne)
 • witamina E (tokoferol)
 • witamina K (fitochinon, menadion).