Sponsorzy

"Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje."

Jan Paweł II

Nasi sponsorzy:

rok szkolny 2010/2011

l.p.

dane sponsora

rodzaj darowizny

1.

Iwona Cur

darowizna grafiki

2.

Anna Cur-Golcc i Michał Golcc

darowizna krzewów (posadzonych od strony Orlika);

praca na rzecz szkoły przy porządkowaniu zieleni otaczającej budynek szkoły

3.

Beata i Marcin Urbańscy

darowizna świerku

4.

Monika i Jarosław Lipniccy

darowizna krzewów (posadzonych od strony Gminnego Przedszkola)

5.

Rułka Cezary

zakup i montaż drewnianej obudowy na grzejniki

 

Wszystkim darczyńcom w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuje Dyrektor Szkoły.