e-Dziennik

 

 

BIP

Zaprzyjaźnione strony

 

RODO

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. Jej członkowie reprezentują ogół rodziców  i opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego. Dokumentem, który wyznacza cele, zadania i organizację Rady jest Regulamin.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca Rady Rodziców - Justyna Wrótny

Zastępca przewodniczącej - Magdalena Niski
Skarbnik - Marzena Bellet
Sekretarz - Teresa Wasiak

Komisja Rewizyjna:

- Emilia Rutkowska- Katarzyna Kuflewska

 

Rada Rodziców 2020-21:

Magdalena Niski 

Katarzyna Wrona

Katarzyna Bernat

Dorota Bernat

Aneta Kruk

Olga Cieśla

Aleksandra Chadaj

Anna Pszczoła

Wioleta Majchrzak

Justyna Wrótna

Teresa Wasiak

Monika Wąsik

Marzena Bellet

Katarzyna Kuflewska

Magdalena Niski

Emilia Rutkowska

 

Rada Rodziców uczestniczy w działaniach dotyczących edukacji uczniów, opiniuje plany pracy szkoły, projekty, innowacje pedagogiczne oraz pracę nauczycieli do ustalenia ich dorobku zawodowego.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców.

Wpłaty na Radę Rodziców dokonujemy na niżej podane konto lub w sekretariacie szkoły:

Rada Rodziców przy szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Żyrzynie
33 8191 1071 2006 6000 7807 0001

Wysokość wpłat:

pierwsze dziecko - 30 zł
za drugie dziecko opłata wynosi - 20 zł
za kolejne dzieci opłata wynosi -10 zł.

Zebrane fundusze są pod pełną kontrolą Rady Rodziców i w znaczący sposób wspomagają potrzeby szkoły w zakresie m.in. zakupu pomocy dydaktycznych, nagród rzeczowych w konkursach, ,  nagród książkowych dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu. finansowania wyjazdów na konkursy, zawody, zakupu  herbaty, mydła, ręczników papierowych dla uczniów, organizację zabaw tanecznych, zakupu wyprawki dla klas I.