Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. Jej członkowie reprezentują ogół rodziców  i opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego. Dokumentem, który wyznacza cele, zadania i organizację Rady jest Regulamin.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca Rady Rodziców - Justyna Wrótny

Zastępca przewodniczącej - Tomasz Kuniniec
Skarbnik - Anna Dobosz
Sekretarz - Beata Kopeć

Komisja Rewizyjna:

- Marlena Bernat - Anna Pszczoła
- Olga Cieśla

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

 1. Justyna Wrótna - Przewodnicząca
 2. Jarosław Szaruga - Z-ca
 3. Marta Woźniak - Sekretarz

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016:

 1. Róża Rutkowska - Przewodnicząca
 2. Karolina Kozak
 3. Zbigniew Matras
 4. Iwona Saran

Komisja Rewizyjna:

 1. Michał Golcc - Przewodniczący
 2. Monika Grzelak
 3. Marta Woźniak

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2013/2014:

 1. Monika Szaruga - Przewodnicząca
 2. Karolina Kozak
 3. Małgorzata Błachnio
 4. Zbigniew Matras

Komisja Rewizyjna:

 1. Anna Mizak - Przewodnicząca
 2. Urszula Kołodziejek
 3. Michał Golcc

 

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013:

 • Ø  Przewodnicząca – p. Monika Szaruga
 • Ø  Członkowie:
 • p. Małgorzata Błachnio
 • p. Karolina Kozak
 • p. Zbigniew Matras

Rada Rodziców uczestniczy w działaniach dotyczących edukacji uczniów, opiniuje plany pracy szkoły, projekty, innowacje pedagogiczne oraz pracę nauczycieli do ustalenia ich dorobku zawodowego.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców. W tym roku szkolnym składka wynosi 30 zł pierwsze dziecko, 20zł drugie dziecko z rodziny i 10zł każde nastepne.

Zebrane fundusze są pod pełną kontrolą Rady Rodziców i w znaczący sposób wspomagają potrzeby szkoły w zakresie m.in. zakupu pomocy dydaktycznych, nagród rzeczowych w konkursach, ,  nagród książkowych dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu. finansowania wyjazdów na konkursy, zawody, zakupu  herbaty, mydła, ręczników papierowych dla uczniów, organizację zabaw tanecznych, zakupu wyprawki dla klas I.