zdjęcie szkoły

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie

jest ośmioletnią szkołą podstawową. Do obwodu szkoły należą miejscowości: Zagrody, Kotliny, Wola Osińska, Bałtów, Borysów, Żerdź. 

Bazę lokalową stanowi budynek z lat sześćdziesiątych oraz nowoczesny - dawnego gimnazjum.

Szkoła dysponuje świetlicą szkolną i stołówką. Posiada bibliotekę, centrum multimedialne z bogatym zasobem elektronicznych nośników edukacyjnych, dwie pracownie komputerowe, salę do zajęć z fizjoterapeutą. Pracownie są wyposażone w tablice i monitory interaktywne oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne. Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki i stomatologa.

Placówka posiada bogate zaplecze sportowe: boiska Orlik, boisko do gry w piłkę plażową, duże boisko do gry w piłkę nożną, siłownię i salę do fitness. Uczniowie korzystają z dwóch sal gimnastycznych, w tym z nowoczesnej hali sportowej oddanej do użytku w marcu 2019 r.

Udogodnienia takie jak podjazdy i winda czynią naszą szkołę przyjazną dla osób niepełnosprawnych.

Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną. Panuje w niej ciepły i przyjazny klimat sprzyjający wszechstronnemu rozwojowi uczniów. 

Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminu ósmoklasisty. Liczna grupa uczniów co roku otrzymuje stypendia Wójta Gminy Żyrzyn.

Uczniowie uzyskują znaczące sukcesy w konkursach wiedzy, artystycznych i w zawodach sportowych.

Szkoła oferuje szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą liczyć na pomoc ze strony szkolnych specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy.

Placówka aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami wspierającymi działania edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne.

Więcej zdjęć w artykule Szkoła w obiektywie