Oferta szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicz w Żyrzynie

NASZA SZKOŁA:

 • Dysponuje doskonałą bazą lokalową
 • Ma bogate tradycje
 • Oferuje wysoką jakość nauczania
 • Posiada fachową, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Zapewnia skuteczne bezpieczeństwo, w tym monitoring
 • Jest przyjazna dzieciom i otwarta na współpracę z rodzicami
 • Umożliwia udział w projektach unijnych

 

GWARANTUJEMY:

 • Zajęcia w bibliotece – centrum dydaktycznym szkoły, wyposażonym w bogaty księgozbiór i czasopisma
 • Dostęp do centrum multimedialnego w czytelni
 • Duże, widne sale lekcyjne
 • Zajęcia informatyczne w pracowni komputerowej
 • Opiekę w świetlicy szkolnej w godz. 6:45 – 15:30
 • Tanie i smaczne obiady w stołówce szkolnej
 • Dwie sale gimnastyczne (małą i dużą) z zapleczem sportowym
 • Opiekę stomatologa i pielęgniarki szkolnej
 • Plac zabaw dla najmłodszych
 • Możliwość uczestnictwa w imprezach kulturalnych naszej szkoły i gminy oraz różnego rodzaju akcjach charytatywnych
 • Rozszerzoną naukę języka angielskiego od kl. II
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • Rozwój zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych (zajęcia sportowe – siatkówka i tenis stołowy, zaj. muzyczno – taneczne, plastyczne, teatralne, chór)
 • Realizację programów autorskich
 • Opiekę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i oligofrenopedagogiczną
 • Indywidualizację nauczania
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dzieci
 • Pracę z uczniami metodami projektów
 • Podwójne wychowawstwo w klasach IV – VI
 • Opiekę nauczycieli podczas przerw na korytarzach, w szatniach, na stołówce, w czasie dowozów i odwozów
 • Systematyczne spotkania z rodzicami (w tym konsultacje)

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ:

 • Wysokimi wynikami sprawdzianów klas VI
 • Liczną grupą stypendystów
 • Skutecznymi działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi
 • Sukcesami naszych uczniów w licznych konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich organizowanych na różnych szczeblach: szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim a także ogólnopolskim
 • Tytułem „Bezpiecznej Szkoły”
 • Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowych
 • Organizacją i przeprowadzeniem wielu akcji charytatywnych m.in. Góra Grosza, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, WOŚP, Drzewko za butelkę…
 • Ścisłą współpracą z Gminą Żyrzyn, Biblioteką Gminną a Żyrzynie, Placówkami edukacyjnymi działającymi na terenie gminy Żyrzyn, PCK, Hospicjum, GOPS-em, Policją, Strażą Pożarną, Sądem, Pocztą, MONAR-em, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Sanepidem, Parafią Żyrzyńską, Bankiem Spółdzielczym oddz. w Cycowie
 • Realizacją projektów unijnych m.in. Edukacja w Gminie Żyrzyn, Szkoły Równych Szans
 • Bardzo wysoką jakością uroczystości szkolnych i środowiskowych
 • Szeroką ofertą realizowanych programów i projektów autorstwa nauczycieli naszej szkoły
 • Ofertą zajęć warsztatowych dla rodziców (okazjonalnie)