Hymn szkoły


Sztandar szkoły nad nami się wznosi. Jemu chwała, szacunek i cześć, bo od wieków historia nam głosi, że Polacy umieli Go nieść. Niech płynie nasza pieśń, niech sztandar wiedzie nas, a patronowi cześć, do pracy i nauki czas. Ten orzeł biały ptak, nad nami skrzydła wzniósł, to godło i nasz znak honoru, polskich dzieci stróż.