„Dobrze jest słuchać o cnotach i ideałach,

Lecz lepiej je widzieć przemienione w osoby”

  1. T. Ruciński

Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej

Październikowy piątek upłynął pod znakiem dwóch ważnych dla naszej szkoły i gminy świąt: Dnia Edukacji Narodowej i odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Nauczycielom Tajnego Nauczania.

O godz.10.30 przed budynkiem gimnazjum stanęły poczty sztandarowe szkół gminy Żyrzyn, a także przybyli na uroczystość goście: wicemarszałek woj. lubelskiego, starosta powiatu lubelskiego, wójt gminy Żyrzyn, radni gminy Żyrzyn, przedstawiciel IPN w Lublinie, przedstawiciel  Teatru NN z Lublina, honorowi obywatele Żyrzyna, przedstawiciele Muzeum Oświaty, księża naszej parafii, sponsorzy,  grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie i społeczność lokalna.

Ważnymi postaciami  wydarzenia były rodziny tych nauczycieli tajnego nauczania, których nazwiska znalazły się  na tablicy pamiątkowej.

 

Odsłonięcia dokonali: wójt gminy Żyrzyn, przedstawiciele rodzin oraz przedstawiciel uczniów. Po ceremonii odsłonięcia nastąpiło poświęcenie tablicy przez księdza wikariusza.

Kolejny etap uroczystości miał miejsce w sali gimnastycznej szkoły podstawowej.

W swoim wystąpieniu p. Dyrektor przywołała tak ważne dla nas uroczystości jubileuszowe - 100 lat Niepodległej oraz 200 lat oświaty żyrzyńskiej, które zapisały się trwale  w naszym kalendarzu i jednocześnie uświadamiają nam, iż czasy wojny i okupacji odpływają coraz dalej w przeszłość przysypane przez „czasu kurz”. Dlatego w Dniu Edukacji Narodowej oprócz radosnych obchodów nauczycielskiego święta wróciliśmy myślami do tragicznych lat narodowej niewoli.

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej było wyrazem naszego szacunku i hołdu dla nauczycieli, którzy z narażeniem  życia pracowali potajemnie z dziećmi i młodzieżą, aby przekazać im wiedzę zakazaną przez okupanta. Tablica jest trwałym śladem po tych, którzy nie wahali się uczyć i wychowywać. Ich czyny poświadczają, że warto się mierzyć z przeciwnościami i podejmować trud ponad siły.

Na zakończenie zostały przywołane słowa z monografii szkoły powszechnej :” Tajne nauczanie udowodniło, że Polska i Polacy byli zdolni do działań konstruktywnych, do zbudowania wyjątkowego, wartościowego systemu oświaty, mającego ogromne znaczenie dla zachowania tożsamości narodowej w okresie zniewolenia kraju”,

Na ekranie projektora mogliśmy zobaczyć pamiątkowe zdjęcia z czasów okupacji przedstawiające nauczycieli, ich uczniów i miejsca, z którymi byli związani.

Następnie głos zabrała uczestniczka jednego z Tajnych Kompletów, emerytowana nauczycielka języka polskiego, była wizytator Kuratorium Oświaty, córka jednego z nauczycieli Tajnego Nauczania. We wzruszających słowach odmalowała przed oczami zgromadzonych grozę tamtych dni, a jednocześnie sylwetki ludzi niezłomnych, wspaniałych, a przecież tak zwyczajnych- swoich nauczycieli. W dalszej części wystąpienia podziękowała wszystkim tym, dzięki którym długoletnie marzenia o upamiętnieniu nauczycieli wreszcie się urzeczywistniły. Pani B. M. wyraziła też wdzięczność za nadanie jej w tym dniu przez Władze Gminne zaszczytnego tytułu Honorowej Obywatelki Gminy Żyrzyn: „Jest to dla mnie powód do wzruszenia i radości. Żyrzyn to mój kraj lat dziecinnych, który zawsze noszę w moim sercu”.

Montaż muzyczny, w którym wystąpili uczniowie szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych wzbudził wiele refleksji i emocji wśród słuchaczy. Był on hołdem złożonym  pracownikom oświaty- tym, którzy odeszli i tym, których spotkali na swej drodze we własnej szkole. Wszyscy,  którzy uczestniczyli w tworzeniu montażu włożyli w to dzieło swoje serce i zapał. Po skończonej części artystycznej delegacja uczniów wraz z opiekunem złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach nauczycieli Tajnego.

W tym szczególnym dniu w uznaniu dotychczasowego dorobku zawodowego, aktywnej i wyróżniającej pracy na rzecz rozwoju edukacji i wychowania dzieci i młodzieży zostały także wręczone nauczycielom nagrody wójta gminy Żyrzyn  oraz nagrody dyrektora szkoły.

Uroczystość wzbudziła wśród gości i uczestników wiele wzruszeń- starsi z nostalgią wspomnieli czasy minione, zaś młodzież mogła wyrazić swoją wdzięczność i szacunek dla ich nauczycieli. Dla wszystkich była to ciekawa lekcja historii. Mamy nadzieję, że młodzież po opuszczeniu szkoły nieraz powróci myślą w przeszłość, a sylwetki pedagogów pozostaną trwale w ich pamięci.

My natomiast pamiętając, że jesteśmy ważnym  filarem w procesie przygotowywania uczniów do samodzielności, wypełniajmy z miłością i rozwagą naszą niezwykłą i ważną misję nauczycielską, radując się, iż mamy możność czynienia tego w warunkach pokoju i względnej stabilizacji.

Niech Dzień Edukacji Narodowej będzie co roku dla nas wszystkich okazją do tak pięknego wspólnego świętowania.