Aktualności

NARODOWE CZYTANIE

„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. 20 września 2017 nasza szkoła włączyła się w akcję „Narodowego Czytania". Poszczególne sceny „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego czytali nauczyciele i uczniowie klasy VI b. Oglądano również prezentację multimedialną, a na zakończenie można było otrzymać pamiątkowy stempel na egzemplarzach „ Wesela” przyniesionych przez uczestników akcji.