Terminarz zebrań z rodzicami


12.09.2018 r. - godz.: 16:00 - zebranie rodziców i wybory do rad oddziałów
15.11.2018 r. - godz.: 16:00 - zebranie rodziców
13.12.2018 r. - godz.: 16:00 - zebranie rodziców, informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych; konsultacje rodziców
07.02.2019 r. - godz.: 16:00 - informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej, zebranie ogólne na sali gimnastycznej. Poinformowanie rodziców o warunkach przeprowadzenia egzaminów.
09.05.2019 r. - godz.: 16:00 - zebranie rodziców, informacja o przewidywanych ocenach rocznych.
06.06.2019 r. - godz.: 16:00 - spotkanie z rodzicami uczniów zapisanych do klasy 1