e-Dziennik

 

 

BIP

Zaprzyjaźnione strony

 

RODO

Aktualności Obecny rok szkolny

Szachowi mistrzowie wyłonieni

W sobotę 8 marca odbyła się tegoroczna edycja Otwartych Mistrzostw Puław w Szachach, w której wzięło udział prawie 40 uczestników. W poszczególnych grupach na podium stanęli:
chłopcy do 10 lat:
2 miejsce - Hubert Wasiak, Żyrzyn
4 miejsce - Kacper Szwed, Żyrzyn
5 miejsce - Paweł Szymanek, Żyrzyn

juniorzy (do lat 10 - 4 miejsce):
- Mikołaj Urbański, Żyrzyn
- Adrian Wasiak, Żyrzyn
- Antoni Urbański, Żyrzyn

szach

Kolejny turniej w ramach Grand Prix Puław w sobotę 5 kwietnia od godz. 10.00 w Galerii Zielonej.

Pomoc dla Dawida

Pomóżmy Mu łatwiej żyć

Dawidek urodził się 31.08.2003r. Od urodzenia choruje na Dziecięce Porażenie Mózgowe. Cierpi na niedowład czterokończynowy oraz wodogłowie. Chłopiec sam nie siedzi i nie chodzi. wymaga intensywnej rehabilitacji. Związane z tym koszty są ogromne i przekraczają możliwości rodziny.

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc w walce o zdrowie Dawida /naszego ucznia/ mogą przekazać 1% ze swojego podatku na ten cel.

Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z pomocą"

KRS: 0000037904 /z dopiskiem /

Dawid Pochwatka nr 15448

zapisy do klasy 1

Procedura
określająca zasady zapisywania dzieci do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie na rok szk. 2012/2013
/dzieci rozpoczynających naukę 1 września 2012r./


1.  Dyrektor szkoły powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły na zebraniu ogólnym zorganizowanym w przedszkolu oraz pisemnie poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w przedszkolu i szkole, na stronie internetowej szkoły.

2.  Do klasy pierwszej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Żyrzynie przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły siódmy rok życia i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci 6-letnie, pod warunkiem wcześniejszego uczęszczania do przedszkola oraz dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola, w oparciu o pozytywną opinię Poradni Psychologicznej-Pedagogicznej.

3.  O rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 decydują rodzice.

4.  Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które nie pójdą do I klasy szkoły podstawowej od 1 września 2012r. i od 1 września 2013 r., objęte są obowiązkiem przedszkolnym.

5.  Zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie trwają od 1 marca 2012r. do 30 marca 2012r. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

6.  Zapisów dokonują osobiście rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie dowodu osobistego i aktu urodzenia dziecka.

7.  Zapisy dzieci do klas pierwszych odbywają się w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie (Żyrzyn, ul. 1000-lecia 143 tel. 81880 90 25) od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500. Druk karty zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz wniosek przyjęcia dziecka sześcioletniego do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie  można pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu szkoły i przedszkola.

8.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza obwodem, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, podejmuje dyrektor szkoły.

9.  Uczniowie zapisani do klasy pierwszej po zakończeniu rekrutacji będą przypisani do klasy o najmniejszej liczbie uczniów.

10.  W czerwcu roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki w klasach pierwszych w szkole organizowane jest zebranie informacyjne dla rodziców z przyszłymi wychowawcami i dyrektorem szkoły.

11.  Informacja dotycząca terminu zebrania jest podawana  na tydzień przed planowanym terminem zebrania: na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i w szkole, na szkolnej stronie internetowej www.spzyrzyn.pl.

12.   Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi procedurami podejmuje dyrektor szkoły.

Za pośrednictwem strony http://www.ore.edu.pl można także uzyskać więcej informacji.


Karta_zapisu_dziecka_do_klasy_1_sp_zyrzyn2012.pdf
Wniosek_przyjecia_do_szkoly_dzieckaszescioletniego_2012.pdf

Dzień Babci i Dziadka

27 stycznia 2012 roku uczniowie klasy Ib zaprosili Babcie i Dziadków na uroczystość zorganizowaną z okazji ich święta. Mimo sporego mrozu zaproszeni goście nie zawiedli i bardzo licznie przybyli do szkoły. Pani J. Jankowska powitała wszystkich serdecznie, złożyła życzenia Babciom i Dziadkom, a później oddała głos dzieciom, które wspaniale zaprezentowały część artystyczną. Wszyscy pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po występie wnukowie wręczyli laurki i własnoręcznie przygotowane upominki. Potem wszyscy zasiedli do stołu. Przygotowane przez mamy ciasta były jak zwykle pyszne. Po słodkim poczęstunku nadszedł czas na konkursy i zabawy. Śmiechom i żartom nie było końca. Babciom i Dziadkom cała uroczystość bardzo przypadła do gustu. Obiecali, że za rok ponownie skorzystają z zaproszenia

pagedziadek_i_ja


1 września 2011r

Dzień 1 września 2011r. rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego  2011/2012

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 9:30. Wszyscy spotykamy się w sali gimnastycznej na apelu a nastepnie w klasach z wychowawcami.

O godz. 11:00 rozpocznie się msza św. w kościele. O godz. 12:00 uczniowie wracają do domu.

Czytaj więcej: 1 września 2011r

Więcej artykułów…

  1. Stypendia