Aktualności Obecny rok szkolny

Liga zadaniowa

W roku szkolnym 2011/2012 odbyła się kolejna edycja konkursu matematycznego „Liga zadaniowa”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy VI) oraz uczniów klas I i II gimnazjów. Oto nasi laureaci – gratulujemy!

galeria

liga_zadaniowa

WIECZOREK SZÓSTYCH KLAS - 14 czerwca

Już wspólnej drogi pryska czar
Ostatni uścisk rąk;
Niech serca nasze grzeje żar
Najmilszych wspomnień krąg.

Kto raz przyjaźni poznał smak,

Nie będzie trwonił słów.
Choć wiemy - będzie nam Was brak,
Do zobaczenia znów.

galeria

24

Kolejny sukces uczniów naszej szkoły - brawo!

korczak

11 czerwca 2012r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się uroczystość podsumowania konkursów: plastycznego, literackiego i fotograficznego "W kręgu idei Janusza Korczaka" organizowanych przez MDK "Pod Akacją" i Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z metodykami.

Nagrodę otrzymała - Karolina Wiśniewska 8 lat (naucz. E. Kałkowska)

Wyróżnienia:

Anastazja Cieloch 9 lat (naucz. K. Barańska)

Katarzyna Pietrasiak 10 lat (naucz. E. Kałkowska)

Klaudia Korpysa 10 lat (naucz. E. Kałkowska)

Ponadto komisja zakwalifikowała do udziału w wystawie pokonkursowej prace następujących autorów:

Kinga Kozak 9 lat (naucz. K. Barańska)

Aleksandra Sumorek 9 lat (naucz. K. Barańska)

Natalia Wiśniewska 9 lat (naucz. K. Barańska)

Katarzyna Wawer 9 lat (naucz. M. Lipnicka).......................................... http://www.mdk.lublin.pl/aktual.html


KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW 25-26 CZERWCA 2012

KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

  1. Używany podręcznik może sprzedać na kiermaszu każdy uczeń naszej szkoły.
  2. Do sprzedaży przyjmowane będą wyłącznie podręczniki obowiązujące w naszej szkole.
  3. Kiermasz podręczników odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2012 r.
  4. Do każdego podręcznika przeznaczonego do sprzedaży należy dołączyć kartkę zawierającą jego cenę.
  5. Jeżeli książki nie znajdą nabywcy na kiermaszu, mogą zostać przekazane do szkolnej biblioteki.

Szlakiem ginących zawodów.

Wojciechów – zwiedzanie zagrody wiejskiej: chałupy, obory, stodoły, warsztatu garncarskiego, stolarskiego, kuźni. Poznawanie prostych codziennych czynności gospodarskich – pranie na tarze, przędzenie na kołowrotku, młócenie cepem, mielenie na żarnach, karmienie zwierząt domowych. Muzeum Kowalstwa w Wieży Ariańskiej, pokaz pracy w kuźni. Pszczela Wola – Muzeum Pszczelarstwa, skansen oraz piekna stadnina koni - wszystko to zobaczyli uczniowie klas pierwszych.

galeria

kowal
ul
kowal_1

Przebieg obchodów Święta Rodziny w dniu 1 czerwca 2012 r.

8.00 - 9.30               
- Inscenizacja przybliżająca postać Janusza Korczaka.
9.30 - 10.30 - Spotkanie z policjantami (prezentacja pojazdów: motocykle, radiowóz).
10.30 - 10.45 - Podsumowanie szkolnego konkursu na prezentację multimedialną o życiu  Janusza Korczaka.
10.45 - 11.15 - Spotkanie przy herbatce w klasach. Ekspozycja osiągnięć uczniów.
11.15 - 12.00 - Podsumowanie projektu "Jestem Europejczykiem"
12.00 - 12.30 - Obiad.
12.30 - 13.40 - Rodzinne gry i zabawy sportowe.
galeria

Szkoła Podstawowa w Żyrzynie laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła.

Konkurs został przeprowadzony w okresie od 1 października 2011r. do 31 marca 2012.r. Nasza szkoła zdobyła tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły. Oto fragment listu gratulacyjnego:

"Gratulując Państwu tytułu Bezpiecznej Szkoły wyrażamy najwyższe uznanie, za zaangażowanie Państwa w trudne do przecenienia przedsięwzięcie, jakim okazał się konkurs Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń".

"Jest to wielki wkład w proces budowania społeczeństwa obywatelskiego, krzewienia zasad praworządności, tolerancji, solidaryzmu społecznego, obrony przed patologiami."

http://bezpieczna-szkola.com/i-tura-konkursu.html

d_4

Wywiad z panią dyrektor gimnazjum Iwoną Kozłowską.

1. Od jak dawna pracuje Pani w gimnazjum?

Pracę w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie rozpoczęłam w 1999 roku. W pierwszym roku miałam tylko dziewięć godzin, bo uczyłam wtedy również w liceum w Sobieszynie, gdzie byłam wychowawcą klasy.

2. Jakich przedmiotów Pani uczy?

Ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego i uczę w szkole tego przedmiotu w wymiarze czterech godzin.

3. Czy szkoła zarządzana przez Panią jest bezpieczna?

Myślę, że szkoła zarządzana przeze mnie jest bezpieczna. Nauczyciele pełnią dyżury, jest monitorowana. W następnym roku zostanie założony monitoring w szatni. W szkole nie ma narkotyków. Czasem zdarzają się pojedyncze incydenty, ale wtedy sytuacja jest wyjaśniana na bieżąco. Szkoła jest niewielka, liczy około 200 uczniów i każdy jest znany przez nauczycieli z imienia i nazwiska. To jest dodatkowy atut sprzyjający utrzymaniu bezpieczeństwa w szkole.

wywiad

4.  Czy uczniowie szkoły w Żyrzynie, mają jakieś dodatkowe przedmioty w ramach lekcji, których nie było w szkole  podstawowej?

Uczniowie w gimnazjum mają przedmioty kierunkowe fizykę, chemię dla ścisłych umysłów oraz geografię. Obecnie nowym przedmiotem jest edukacja dla bezpieczeństwa – uczniowie uczą się o zagrożeniach, udzielaniu pierwszej pomocy  i  resuscytacji. W szkole są również zajęcia artystyczne - wybór zależy od uczniów. Oblegane są zajęcia z grafiki komputerowej, plastyczne, muzyczne. Język niemiecki i angielski to języki obowiązkowe. W zależności od stopnia zaawansowania uczniowie są przyporządkowani do danej grupy. Pani pedagog prowadzi zajęcia z preorientacji zawodowej.

5. Czy w gimnazjum są klasy integracyjne?

Klasy integracyjne mogą powstać w szkole,  jeśli jest od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W naszym gimnazjum klasa integracyjna była w ubiegłym roku szkolnym. Jeśli zaistnieje taka potrzeba to taka klasa powstanie. Nasza szkoła ma windę i jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Co oferuje szkoła po lekcjach? Na jakie zajęcia dodatkowe mogą uczęszczać uczniowie?

W naszej szkole jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia sportowe: piłkę siatkową, kółko fizyczne, na zajęcia kółka PCK, europejskiego, językowego, bibliotecznego. Działa również kółko pracujące na rzecz hospicjum, które organizuje w szkole różne akcje w zależności od potrzeb. Uczniowie, którzy mają zaległości w nauce mogą uczęszczać na zajęcia wyrównywania wiedzy.

7. W jakich konkursach szkoła bierze udział?

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych konkursach: przedmiotowych, kuratoryjnych, sportowych np.: rzut oszczepem, tenis, piłka siatkowa. W konkursach plastycznych, artystycznych np.: „Mam talent”. Szkoła jest organizatorem konkursu papieskiego i recytatorskiego.

8. Proszę zdradzić czytelnikom gazetki, jakie były ubiegłoroczne wyniki testów?

Wyniki z testów w naszym gimnazjum za ubiegły rok szkolny osiągnęły siódmą staninę, a z wiedzy humanistycznej i języka angielskiego były powyżej powiatu i województwa. Chciałabym zwrócić uwagę, że od przyszłego roku szkolnego 2012/2013 rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych ulegnie zmianie. O przyjęciu do pierwszej klasy wybranej szkoły średniej będzie decydować liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Maksymalna liczba punktów, jaką można będzie uzyskać wynosi 200, w tym 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego. Pozostałe 100 punktów można będzie uzyskać za oceny na świadectwie, udział w konkursach, działalność na rzecz innych ludzi - wolontariat.

9. Czy uczniowie mogą liczyć na ciepły posiłek w szkole?

W szkole jest catering - 50 uczniów ma możliwość korzystania z posiłku. Działa również sklepik, gdzie można kupić ciepłą kanapkę, zapiekankę. Sklepik jest czynny od godziny 8.00 do 14.00. Od przyszłego roku szkolnego uczniowie gimnazjum będą mieli ciepłe obiady z przedszkola.

10. Czy w szkole są organizowane dyskoteki?

Oczywiście, że w szkole są organizowane dyskoteki. W ubiegłym roku szkolnym była sytuacja, która spowodowała zawieszenie na pewien czas zabaw dla uczniów.

11. Co uważa Pani za największy sukces szkoły?

Szkoła ma wiele sukcesów. Gimnazjum w Żyrzynie jest bezpieczne, uczniowie nie są anonimowi. Nauka odbywa się na jedną zmianę od 8.00 do 14.30. Nasi uczniowie dostają się do szkół średnich: liceum, technikum czy szkół zawodowych. W ubiegłym roku tylko jedna osoba nie zdała. Absolwenci odwiedzają swoich nauczycieli. Uczniowie są zadowoleni, osiągają wysokie wyniki w testach gimnazjalnych, konkursach. Szkoła jest nowa, posiada nowoczesne wyposażenie pracowni chemicznej, biologicznej, informatycznej. Brakuje nam tylko sali gimnastycznej. Mamy natomiast dobrze wyposażoną siłownię, którą udostępniamy szkole podstawowej.

Dziękujemy za udzielenie wywiadu i życzymy sukcesów w pracy zawodowej.

Zgoda na zamieszczenie wywiadu.

Wywiad przeprowadziły:

Karolina Kozak, Adrianna Bondarenko, Marcelina Maruszak, Klaudia Kozak