e-Dziennik

 

 

 

 

RODO

BIP

Aktualności Obecny rok szkolny

Nowy adres strony

There is no image or category is unpublished or not authorized
Od XII 2010 strona szkolna zmieniła swój adres na www.spzyrzyn.pl. Wraz ze zmianą adresu zminił się również jej wygląd. Mamy nadzieję, że nowa odsłona przypadnie Wam do gustu.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015

Uroczystość zakończenia roku szkolnego

Dnia 26 czerwca 2015roku o godz 8:10 zostanie odptrawiona Msz Św. w kościele parafialnym w Żyrzynie,
następnie ok godz. 9:10 odbędzie się uroczysty apel w naszej szkole.

Serdecznie zapraszamy.

Szachowi mistrzowie wyłonieni

W sobotę 8 marca odbyła się tegoroczna edycja Otwartych Mistrzostw Puław w Szachach, w której wzięło udział prawie 40 uczestników. W poszczególnych grupach na podium stanęli:
chłopcy do 10 lat:
2 miejsce - Hubert Wasiak, Żyrzyn
4 miejsce - Kacper Szwed, Żyrzyn
5 miejsce - Paweł Szymanek, Żyrzyn

juniorzy (do lat 10 - 4 miejsce):
- Mikołaj Urbański, Żyrzyn
- Adrian Wasiak, Żyrzyn
- Antoni Urbański, Żyrzyn

szach

Kolejny turniej w ramach Grand Prix Puław w sobotę 5 kwietnia od godz. 10.00 w Galerii Zielonej.

Pomoc dla Dawida

Pomóżmy Mu łatwiej żyć

Dawidek urodził się 31.08.2003r. Od urodzenia choruje na Dziecięce Porażenie Mózgowe. Cierpi na niedowład czterokończynowy oraz wodogłowie. Chłopiec sam nie siedzi i nie chodzi. wymaga intensywnej rehabilitacji. Związane z tym koszty są ogromne i przekraczają możliwości rodziny.

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc w walce o zdrowie Dawida /naszego ucznia/ mogą przekazać 1% ze swojego podatku na ten cel.

Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z pomocą"

KRS: 0000037904 /z dopiskiem /

Dawid Pochwatka nr 15448

zapisy do klasy 1

Procedura
określająca zasady zapisywania dzieci do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie na rok szk. 2012/2013
/dzieci rozpoczynających naukę 1 września 2012r./


1.  Dyrektor szkoły powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły na zebraniu ogólnym zorganizowanym w przedszkolu oraz pisemnie poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w przedszkolu i szkole, na stronie internetowej szkoły.

2.  Do klasy pierwszej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Żyrzynie przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły siódmy rok życia i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci 6-letnie, pod warunkiem wcześniejszego uczęszczania do przedszkola oraz dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola, w oparciu o pozytywną opinię Poradni Psychologicznej-Pedagogicznej.

3.  O rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 decydują rodzice.

4.  Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które nie pójdą do I klasy szkoły podstawowej od 1 września 2012r. i od 1 września 2013 r., objęte są obowiązkiem przedszkolnym.

5.  Zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie trwają od 1 marca 2012r. do 30 marca 2012r. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

6.  Zapisów dokonują osobiście rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie dowodu osobistego i aktu urodzenia dziecka.

7.  Zapisy dzieci do klas pierwszych odbywają się w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie (Żyrzyn, ul. 1000-lecia 143 tel. 81880 90 25) od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500. Druk karty zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz wniosek przyjęcia dziecka sześcioletniego do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie  można pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu szkoły i przedszkola.

8.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza obwodem, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, podejmuje dyrektor szkoły.

9.  Uczniowie zapisani do klasy pierwszej po zakończeniu rekrutacji będą przypisani do klasy o najmniejszej liczbie uczniów.

10.  W czerwcu roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki w klasach pierwszych w szkole organizowane jest zebranie informacyjne dla rodziców z przyszłymi wychowawcami i dyrektorem szkoły.

11.  Informacja dotycząca terminu zebrania jest podawana  na tydzień przed planowanym terminem zebrania: na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i w szkole, na szkolnej stronie internetowej www.spzyrzyn.pl.

12.   Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi procedurami podejmuje dyrektor szkoły.

Za pośrednictwem strony http://www.ore.edu.pl można także uzyskać więcej informacji.


Karta_zapisu_dziecka_do_klasy_1_sp_zyrzyn2012.pdf
Wniosek_przyjecia_do_szkoly_dzieckaszescioletniego_2012.pdf