Aktualności Obecny rok szkolny

NIE! DLA MENINGOKOKÓW - szczepienia chronią życie

Ogólnopolska Kampania Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych „Nie! Dla meningokoków” została zainicjowana po to, aby informować Polaków o groźnych zakażeniach wywoływanych przez meningokoki typu C oraz by edukować polskie społeczeństwo o profilaktyce zachorowań. Groźna bakteria może wywołać Inwazyjną Chorobę Meningokokową objawiającą się najczęściej jako zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub zakażenie krwi (sepsa). Choroba jest wciąż słabo znana społecznie. Tymczasem w wyniku zakażenia meningokokami jedno na dziesięć dzieci umiera, co piąte w wyniku przebytej choroby ulega groźnym powikłaniom.
www.meningokoki.info.pl

Meningokoki

4 kwietnia 2013 roku - sprawdzian szóstoklasisty z CKE. Początek o godz. 9.

Czego można spodziewać się na teście?

Na sprawdzianie można uzyskać maksymalnie 40 pkt, nie ma ocen. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Najwięcej punktowane są zadania otwarte, ale one są także najtrudniejsze. Szóstoklasiści nie mają zwykle problemu z zadaniami zamkniętymi, gdyż odpowiedzi często znajdują się w tekście źródłowym.
- Test trwa 60 minut, dzieci z dysfunkcjami piszą go o 30 minut dłużej. W tym czasie trzeba odpowiedzieć na pytania z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody. Czas trwania sprawdzianu liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy.
- Test ocenia, czy uczeń opanował pięć umiejętności: pisanie, czytanie, rozumowanie, wykorzystywanie wiedzy w praktyce, korzystanie z informacji. Najwięcej trudności szóstoklasiści mają z wykorzystaniem wiedzy w praktyce. Opanowanie tej umiejętności badane jest przez ćwiczenia, gdzie trzeba wykonać różne obliczenia, np. temperatury, czasu, masy, pieniędzy, objętości.
- Test sprawdza, czy szóstoklasista prawidłowo odczytuje różne teksty kultury (legendy, baśnie, mity, utwory poetyckie). Jedno z zadań wymaga napisania tekstu użytkowego, np. listu, zaproszenia, telegramu, kartki pocztowej, ogłoszenia. Na testach wymaga się niekiedy od ucznia przygotowania opowiadania, relacji z wakacji, z wycieczki szkolnej, opisania jakiegoś zjawiska. Powodzenia!

Uroczysty apel - WIELKANOC 2013

Z okazji zbliżających się świąt  Wielkanocnych uczniowie przygotowali uroczysty apel, który poprowadziła pani Alicja Adamczyk, wychowawczyni klasy Ib, wprowadzając wszystkich w świąteczną atmosferę. Następnie oddała głos uczniom, którzy posługując się rekwizytami, przedstawili tradycje związane z obrzędowością świąt Wielkanocnych w naszym regionie. W przygotowaniu inscenizacji wzięły udział obie klasy drugie wraz ze swoimi  wychowawczyniami. Na zakończenie apelu pani dyrektor Katarzyna Majkutewicz złożyła wszystkim uczniom oraz ich rodzinom życzenia spokojnych i radosnych świąt. apel_wielkanocny

Zwyczaje i tradycje wielkanocne.

Konkurs wiedzy dla klas IV - VI na temat "Zwyczaje i tradycje wielkanocne" połączony był z wystawą stroików i dekoracji świątecznych. Wystawa była efektowną kompozycją przygotowaną przez uczniów klas I - III. Budziła zachwyt gości, a kolorowy wystrój korytarza wprowadzał wszystkich w świąteczny nastrój. Projekt WIELKANOC 2013 przygotowała i zrealizowała pani Alicja Adamczyk.

W konkursie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych I miejsce zajęła klasa - Vb.
Na drugim miejscu znalazły się ex aequo dwie klasy: Va i VIb. Gratulujemy!

dekoracje_wielkanocne

OLIMPUS 2013

Wyniki ogólnopolskich olimpiad przeprowadzonych w sesji zimowej 2013 roku przez firmę Olimpus.

Język polski:
- wśród 928 dzieci było jedenastu uczniów z klas czwartych naszej szkoły
- wśród 1090 szóstoklasistów było trzech naszych reprezentantów.
Najwyższe wyniki uzyskali:
Weronika Gałek IVa – 15 miejsce
Sandra Gogacz IVa – 18 miejsce
Natalia Wiśniewska IVa – 19 miejsce
Matematyka:
- wśród 1823 czwartoklasistów było pięciu uczniów z naszej szkoły
- wśród 1915 piątoklasistów było pięcioro naszych uczniów
- wśród 1749 szóstoklasistów znalazło się siedmiu uczniów SP w Żyrzynie.
Najwyższy wynik uzyskał Tomasz Wiejak z klasy VIb, który zajął 5 miejsce i uzyskał dyplom laureata.

Mateusz Wawer Vb - 14 miejsce
Dominika Cieśla VIa - 15 miejsce
Piotr Ryszko Va - 16 miejsce
Kacper Chabros VIa - 17 miejsce
Bartłomiej Pecio Va - 18 miejsce
Magda Wasiak VIb - 18 miejsce

Przyroda:
- wśród 1369 piątoklasistów było pięciu uczniów z naszej szkoły
- wśród 1377 szóstoklasistów było dwunastu naszych uczniów.
Najwyższe wyniki uzyskali:
Jakub Sobczyński Vb - 15 miejsce

Artur Owczarz VIb - 15 miejsce
Filip Mączka VIa - 18 miejsce
Dominika Cieśla VIa - 19 miejsce

Uczniów przygotowywali następujący nauczyciele: Aurelia Niedbała, Anna Stolarska, Urszula Krawczak, Beata Kubak, Wioletta Mączka, Zbigniew Bielak.

Pierwszy dzień wiosny

Z okazji Pierwszego dnia wiosny zorganizowano w naszej szkole wielki festyn integracyjny. Nauczyciele podjęli wszelkie działania, aby zapewnić uczniom interesującą ofertę służącą wzmacnianiu i rozwijaniu ich uzdolnień oraz zainteresowań. Od wielu lat pierwszy dzień wiosny kojarzy się naszym uczniom z ciekawymi konkursami łączącymi różnorodne dziedziny wiedzy, co pozwala każdemu odnaleźć odpowiednią dla siebie propozycję oraz otworzyć takie możliwości poznania, które trudno jest uruchomić siedząc w szkolnej ławce. Bawiąc się nie zapominamy o bezpieczeństwie i kulturze osobistej. Witaj wiosno!

festyn_wiosna

Spotkanie z przeszłością...

Uczniowie klas trzecich zorganizowali wystawę dawnych urządzeń i przedmiotów codziennego użytku. Dzięki udostępnieniu interesujących eksponatów można było obejrzeć tak niecodzienne przedmioty, jak nosidła do noszenia wiader z wodą, dawne monety i banknoty, czy elementy wyposażenia warsztatu stolarskiego lub  tkackiego. Wśród sprzętów gospodarstwa domowego znalazły się ręczne młynki, żelazka z duszą, formy do masła, moździerz, tara do prania, lampy naftowe. Nie zabrakło też dawnych dokumentów czy wydawnictw. Były także płyty gramofonowe. Każdy przedmiot był wyjątkowy. wystawa