Aktualności Obecny rok szkolny

Seans w kinie

26 czerwca klasy I-III wyjechały do Puław na seans w kinie z okazji Dnia Chłopaka. "Mała Wielka Stopa" to film doskonały dla całej rodziny. Twórcy zbudowali ciekawe postacie i chwytające za serca elementy, które przyciągnęły uwagę małych i dużych widzów.  Wykorzystanie formuły grupy zabawnych zwierzaków w tym wypadku sprawdziło się doskonale. Główny bohater - Adam, to młody chłopak, który boryka się z problemami dzieci w jego wieku. Jednak wkrótce chłopiec odkrywa dziwne rzeczy, które dzieją się z jego ciałem – włosy na głowie odrastają w mgnieniu oka, a stopy rosną do kolosalnych rozmiarów, na czym najbardziej cierpią trampki chłopca. Szybko wychodzi na jaw, że jego ojciec to legendarna Wielka Stopa.

 

Dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie Nr 31/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie

 z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) zarządzam co następuje:

§1

Po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego biorąc po uwagę  możliwości organizacyjne szkoły ustalam dla Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych  w roku szkolnym 2017/2018:

 

  • 22 grudnia 2017 r. (piątek)
  • 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
  • 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
  • 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
  • 2 maja 2018 r. (środa)
  • 4 maja 2018 r. (piątek)
  • 18 maja 2018 r. (piątek)
  • 1 czerwca (piątek)                                                                             §

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów, dlatego zobowiązuję wychowawców klas do zbadania potrzeb i zebrania informacji od rodziców uczniów potrzebujących opieki oraz przekazania tych informacji dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 dni robocze przed danym dniem wolnym.

§3

Zobowiązuję wychowawców klas do zapoznania uczniów i rodziców z treścią niniejszego zarządzenia.

§4

Informuję, że dni wolne od zajęć dydaktycznych wymienione w §1, nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.

§5

Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w szkole.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Majkutewicz

Próbna ewakuacja naszej szkoły

 
25 września 2017 roku sygnał do ewakuacji dał alarmowy 3 - krotny dzwonek szkolny. Tak rozpoczęła się ewakuacja uczniów, nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych. W ewakuacji brały udział również 2 grupy przedszkolne. Wszyscy, zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczony drogami ewakuacyjnymi. Ogólny apel na boisku był potwierdzeniem, że uczniowie i pracownicy szkoły zdążyli się ewakuować w wyznaczonym czasie. W próbnej ewakuacji uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.

 

NARODOWE CZYTANIE

„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. 20 września 2017 nasza szkoła włączyła się w akcję „Narodowego Czytania". Poszczególne sceny „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego czytali nauczyciele i uczniowie klasy VI b. Oglądano również prezentację multimedialną, a na zakończenie można było otrzymać pamiątkowy stempel na egzemplarzach „ Wesela” przyniesionych przez uczestników akcji.

 

Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier

 
  Na zajęciach edukacyjno – dydaktycznych dzieci poznają różne formy taneczne (tańce towarzyskie, narodowe, dyskotekowe itp.) oraz podstawy savoir – vivre. Wiedza, by była łatwo przyswajalna, przekazywana jest w formie zabawy, konkursów i scenek teatralnych. Program ma cztery stopnie, każdy przeznaczony jest dla dzieci w innym wieku (TALENTY – I klasa, ZŁOTA GWIAZDA – II klasa, GIGANCI – III klasa, GIGANCI – IV klasa). Więcej - http://www.wasilewski-felska.pl/

 

Akcja Sprzątanie świata - Polska 2017

Uczniowie naszej szkoły dołączyli do Akcji „Nie ma śmieci - są surowce”. Celem tegorocznej edycji jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”, czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno wylądować na wysypisku. Fundacja Nasza Ziemia, organizator Akcji, zwraca uwagę, że w rzeczach, często nazywanych zbędnymi, drzemie wartościowy surowiec, który może być przetwarzany kilkukrotnie, a nawet bez końca (tak jest w przypadku aluminiowej puszki). Więcej informacji na http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/index.php/o-akcji/nie-ma-smieci-sa-surowce

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017-2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 nastąpiło w poniedziałek 4 września. Uczniowie wraz z rodzicami wypełnili salę gimnastyczną po brzegi. Pani dyrektor - Katarzyna Majkutewicz serdecznie przywitała gości, a szczególnie uczniów klas pierwszych, którzy z pewną nieśmiałością spoglądali na starszych kolegów i nauczycieli. Dokonano prezentacji wychowawców poszczególnych klas oraz zapoznano z najważniejszymi kwestiami bezpieczeństwa w szkole, godzinami dowozów dzieci do szkoły oraz posiłków. Na naszej stronie można sprawdzić, ile dni wolnych czeka uczniów w tym roku, dostępne są również terminy ferii, a także harmonogram spotkań z rodzicami.