Aktualności Obecny rok szkolny

Opłata za obiady - marzec 2019

Pełny obiad  dla dziecka
21dni x 3,50 zł = 73,50 zł
Zupa:21 dni x 1 zł = 21 zł

Pełny obiad  dla pracownika
21dni x 7 zł = 147 zł
Zupa: 21 dni x 1,50 zł = 31,50 zł

Termin płatności do 8 marca 2019r.

Nr konta: 46 8191 1071 2006 6000 0161 0002

REKRUTACJA DO KLAS I

rekrutacja

REKRUTACJA DO KLAS I SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  IM.A.MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 996 z późn. zm.)

 „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej  jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”

 W roku szkolnym 2019/2020 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2012 roku.

 Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym – 2019-kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2013 roku) jednak  pod warunkiem:

 - dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2018 - 2019 ) albo  posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną  z art. 168 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznej.

  Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowani kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców.

 

Harmonogram i pozostałe niezbędne dokumenty w poniższych załącznikach:

rekrutacja_zalacznik_0.docx

rekrutacja_zalacznik_1_zgloszenie.docx

rekrutacja_zalacznik_2_oswiadczenie.docx

rekrutacja_zalacznik_3_potwierdzenie_woli.docx

rekrutacja_wniosek_dla_ucznia_spoza_obwodu.docx

 

Dzień Babci i Dziadka 2019

4 lutego klasy Ia, Ib oraz IIb zorganizowały w naszej szkole Dzień Babci i Dziadka. Cieszymy się bardzo, że ta impreza środowiskowa spotkała się z tak ogromnym zainteresowaniem. Zaproszeni goście zapełnili salę gimnastyczną po brzegi. Po części artystycznej Babcie i Dziadkowie udali się na słodki poczęstunek. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniach. Było wspaniale!

 

Informacja dla rodziców

Rada Rodziców informuje, że w roku szkolnym 2018/2019 składka na Radę Rodziców w naszej szkole wynosi 30,00 zł na cały rok szkolny.

W przypadku uczęszczania do szkoły dwójki lub więcej rodzeństwa, składkę można zapłacić: na pierwsze dziecko 30 zł, na drugie dziecko 20 zł., kolejne 10 zł.

 

Składka jest dobrowolna, ale aby móc sfinansować imprezy szkolne i nagrody w konkursach potrzebujemy Państwa wsparcia. Będziemy bardzo wdzięczni za uiszczenie wpłat. Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców oraz w Sekretariacie Szkoły.

 

Konto Rady Rodziców:

Nr konta: 33 8191 1071 2006 6000 7807 0001

W tytule  wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

 

Bardzo Dziękujemy !

Rada Rodziców

Spotkania z funkcjonariuszami policji

 

8 lutego 2019 r. zorganizowane zostały dwa spotkania uczniów z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Puławach oraz Komisariatu Policji w Kurowie. Odwiedzili szkołę mł. asp. Ewa Rejn-Kozak oraz st. asp. Maciej Wąsik - dzielnicowy. Głównym celem było omówienie zasad bezpieczeństwa w trakcie zbliżających się ferii zimowych.

Podczas spotkania z uczniami klas młodszych (IV-VI) funkcjonariusze omówili zagrożenia, z jakimi mogą się spotkać dzieci. Podkreślali m.in., by uczniowie unikali wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne, zwracali uwagę na to, by podczas jazdy na sankach nie zjeżdżać z górki w pobliżu dróg, aby nie doczepiać sanek do samochodów ani nie bawić się na ulicy pokrytej śniegiem. Przypominali także, aby zachować szczególną ostrożność podczas kontaktów z nieznajomymi dorosłymi.

Uczniowie klas starszych (VII, VIII oraz klasy III gimnazjum) również zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa podczas ferii. Uczniowie dowiedzieli się, co należy robić, gdy jest się świadkiem zdarzenia, kolizji itp. Spotkanie było także poświęcone poznaniu pracy policjanta (w ramach działań z zakresu doradztwa zawodowego). P. Ewa Rejn-Kozak przekazała informacje o tym, jakie kroki należy podjąć, aby pracować w zawodzie policjanta. Omówiła zadania i czynności zawodowe, zapoznała uczniów z wymaganiami psychologicznymi i fizycznymi w zawodzie. Opowiedziała kilka ciekawostek ze swojej codziennej pracy. Z ogromną pasją mówiła o pracy funkcjonariusza policji, a uczniowie z ciekawością słuchali i zadawali pytania.

Bardzo dziękujemy za spotkanie!  

 

„Ojczyzna sercem widziana”

 

„Nie każdy z nas jest w jednakowym stopniu utalentowany,

ale wszyscy powinniśmy mieć jednakowe szanse

na rozwijanie naszych talentów.”

                                                                                              John F. Kennedy

 

 

 „Ojczyzna sercem widziana”

W dniu 7 lutego w naszej szkole odbył się wieczór poetycki  zorganizowany w ramach podsumowania szkolnego konkursu  „Ojczyzna sercem widziana”.

Podczas spotkania prezentowane były utwory nagrodzonych  uczniów. W wieczorku wzięli udział finaliści,  ich rodzice oraz zainteresowani uczniowie naszej szkoły.

Prace poetyckie oceniane  były w trzech  kategoriach wiekowych.

Nagrody otrzymali:

W kategorii klas I-III   

I miejsce ex aequo -    Jakub Brocławik kl.III

                                     - Natalia Komar kl.III

W kategorii klas IV- VI

I miejsce ex aequo -     Nina Chaber kl.IVb

                                 -      Piotr Szaniawski kl.Vb

II miejsce ex aequo -   Amelia Długoń kl.Vb

                                     - Kacper Stolarski kl.Vb

III miejsce  –     Szymon Wiejak kl.IV b

Wyróżnienia:    Wiktor Strug kl.VIa

                            Natalia Zamojska  kl.IV

Kategoria :klasy VII- VIII i gimnazjum

I miejsce –          Adrianna Burecka kl.VIIb

II miejsce ex aequo – Jakub Korzec kl.VIIa

                                     -  Lena Dobosz kl.VIIb

III miejsce ex aequo – Martyna Stachyra kl.VIIb

                                      - Eliza Feldman kl.VIIa

Wyróżnienia :                                            

Angelika Cybula kl. VIIa

Mateusz Olszak kl. VIIb

Emilia Wiejak kl. VIIb

Adrianna Mikos kl. VIIb

 Daria Kozak kl.VIIIa

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy słowem malowali swoją miłość do ojczyzny, opisywali jej uroki przez pryzmat własnego serca. „Ojczyzna sercem widziana” okazała się niezwykle barwna. Odkryliście przed czytelnikiem nieznane nam zakątki Małej Ojczyzny, a przede wszystkim  pokazaliście wrażliwy skrawek swojej duszy.

Gratulujemy !!!

Organizatorzy:

  • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrzynie.