Aktualności Obecny rok szkolny

Brawa dla Zuzanny!!!

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Zuzanna Kozak wzięła udział w XV Puławskim Turnieju Krasomówstwa, Recytacji, Muzyki i Pieśni Narodowych, gdzie zajęła I miejsce w Turnieju Recytatorskim w grupie wiekowej dzieci ze szkoły podstawowej klas I-III. Gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów!

 

Klasa IIIa na Koncercie w Szkole Muzycznej w Puławach.

 
16 maja uczniowie klasy IIIa uczestniczyli w koncercie w Państwowej Szkole Muzycznej w Puławach. Celem naszego wyjazdu było rozbudzenie zainteresowania muzyką. Uczniowie mogli w atrakcyjny sposób przybliżyć sobie podstawowe zagadnienia dotyczące muzyki oraz uświadomić, jak rozwijać swoje pasje i zainteresowania, jak w kreatywny sposób spędzać czas wolny. Na koncert zaprosiła nas Zuzanna Kozak, która uczy się w szkole muzycznej gry na flecie. Najpierw trzeciaki spróbowały swoich sił na lekcji rytmiki, a następnie udały się na koncert w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej. Wszyscy mogliśmy podziwiać grę młodych muzyków i usłyszeć brzmienie wielu instrumentów. Najbardziej jednak podobał nam się występ naszej koleżanki Zuzi i to ona otrzymała od nas największe brawa. Dziękujemy Zuzi i jej mamie za możliwość uczestniczenia w koncercie.

 

„Jemy zdrowo, kolorowo”- to już kolejny etap innowacji pedagogicznej w klasie 1a

 

„Jemy zdrowo, kolorowo”- to już kolejny etap innowacji pedagogicznej w klasie 1a. Najpierw pierwszaki przyniosły do szkoły cebulę i założyły „ogródek na parapecie”. Potem obserwowały wzrost szczypiorku. Następnie ze szczypiorkiem, który wyrósł w klasie przygotowały kolorowe kanapki.  Do pracy kulinarnej dzieci przystąpiły z wielkim zapałem, a własnoręcznie zrobione kanapki zjadły z apetytem - były bardzo smaczne. Uwierzcie na słowo!!!

 

Biliśmy rekord podczas „Przerwy na czytanie"

Dnia 8 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Żyrzynie została podjęta akcja bicia rekordu w ilości osób czytających na przerwie. Akcja „Przerwa na czytanie" organizowana jest w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i została zainicjowana przez Bibliotekę Pedagogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. Ponadto wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Fundacji ABCXXXI Cała Polska czyta dzieciom.

 W „Przerwie na czytanie" wzięli udział uczniowie klas I-VIII oraz III gimnazjum, a także nauczyciele. W sumie 400 osób. Akcja miała na celu: promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży; pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe; zachęcenie uczniów do sięgania po książki w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Mamy laureata!!!

 
25 kwietnia w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyły się Eliminacje Wojewódzkie XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach wojewódzkich wzięło udział 61 uczestników z 20 powiatów woj. lubelskiego w tym uczeń naszej szkoły – laureat I miejsca eliminacji powiatowych konkursu – Piotr Szaniawski z klasy Vb.

W części pierwszej młodzież odpowiadała na pytania testowe o zróżnicowanym poziomie trudności. Do finału ustnego zakwalifikowało się po pięciu najlepszych uczestników. Finaliści odpowiadali na trzy losowo wybrane pytania. Nasz uczeń okazał się bezkonkurencyjny zdobywając pierwsze miejsce.

Teraz przed Piotrkiem kolejne wyzwanie, a jednocześnie myślę, że ciekawa przygoda – udział w finale centralnym XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom” w Złotym Potoku, woj. śląskie w dniach 31 maja - 2 czerwca br. Gratulujemy i trzymamy kciuki!

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2018 R

Zgodnie z § 34 ust. 10 w związku z § 34 ust. 9 w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej sprawozdanie finansowe Jednostki Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie sporządzone na dzień 31.12.2018r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żyrzyn w zakładce Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Żyrzynie- Sprawozdania finansowe SAPO i jednostek obsługiwanych

Kwietniowi Antypiraci

 

W kwietniu uczestniczyliśmy w  III edycji ogólnopolskiej akcji Kwietniowi Antypiraci W tym roku działania przebiegały  pod hasłem: Antypiraci dbają o wizerunek,  a ich celem było pokazanie, jak ważny jest szacunek do własności intelektualnej oraz respektowanie praw autorów i twórców.

     Podczas spotkań przypomnieliśmy sobie najważniejsze zasady działania praw autorskich oraz poznaliśmy sposoby dbania o swój wizerunek w sieci.  Obejrzeliśmy prezentację, opracowaliśmy Kodeks Antypirata oraz wykonaliśmy plakaty - Nie jestem piratem! Dbam o swój wizerunek. Uczniowie pracowali w bibliotece i świetlicy szkolnej.