e-Dziennik

 

 

 

 

RODO

BIP

Aktualności Obecny rok szkolny

Andrzejki 2018

 
28 listopada odbyła się w naszej szkole zabawa andrzejkowa. Jest to ostatni czas hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Andrzejki są wspaniałą okazją do poznania dawnych tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają dziecięcą wyobraźnię, pozwalają  przenieść się w świat marzeń i fantazji. Największą atrakcję stanowiła Sala Wróżb w szkolnej świetlicy. Słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców oraz dyskoteka sprawiły, że ten dzień nasi uczniowie będą długo i mile wspominali.

 

Ślubowanie 2018

 

26 listopada odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych. Przy dźwiękach muzyki, do sali gimnastycznej wkroczyli w pełnej gali uczniowie klasy Ia i Ib. Pierwszoklasiści w obecności Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i rodziców zaprezentowali krótki program artystyczny, którym zdali pierwszy egzamin na ucznia. Dzieci ślubowały na sztandar szkoły, a następnie Pani dyr Iwona Kozłowska dokonała aktu pasowania ich na uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza. Uczniowie otrzymali pamiątkowe książeczki i drobne upominki.
       Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce. Powodzenia!

 

ANDRZEJKI - informacja

W dniu 28 listopada 2018 roku (w środę) na sali gimnastycznej odbędzie się szkolna zabawa andrzejkowa (dyskoteka). Będzie ona przebiegała w następujący sposób:

Od godziny 10:30 do 12:30 - klasy młodsze, które w tym czasie mają także wróżby klasowe i słodki poczęstunek. Po 5 lekcji nauczyciele odprowadzają uczniów do autobusów. Świetlica pracuje zgodnie z harmonogramem. Odwozu po 6 i 7 godzinie nie ma.


13:35 - 15:00 klasy IV-VIII oraz gimnazjalne - poczęstunek w klasach.

15:00 - przejście z wychowawcami na salę gimnastyczną (wszystkie klasy).

Godzina 17:00 - uczniowie klas IV-VI kończą zabawę i odjeżdżają do domów.

Godzina 18:00 - uczniowie klas VII-VIII kończą zabawę i odjeżdżają do domów.

Produkt spożywczy za wróżbę - akcja charytatywna organizowana przez świetlicę szkolną. Zapraszamy do Sali Wróżb.

Sukces Gabrysi w Wojewódzkim Konkursie Antytytoniowym

15 listopada 2018 roku w Zespole Szkół nr 1 w Puławach odbył się VIII Wojewódzki Konkurs Antytytoniowy – Nikotynie Nie! Jury w składzie: Dorota Czekirda PSSE w Puławach, Sabina Furga SP ZOZ Puławy, Hubert Domański MDK w Puławach oceniało zgodność prac z tematyką konkursu, kreatywność, wiedzę uczniów. Konkurs odbywał się w kilku kategoriach: ulotka, forma teatralna i test wiedzy.

Uczennica klasy IIIa gimnazjum Gabriela Kozak zajęła I miejsce w kategorii – ulotka.  Gratulujemy Gabrysi i jej opiekunowi - p. Eli Kałkowskiej!!

Akcja ważenia plecaów

 
Akcja ważenia plecaków objęła 80% uczniów naszej szkoły - stan 288 uczniów. 239 uczniów mieści się w wysokiej normie (ciężar tornistra nie przekroczył 15% masy ciała, 87 uczniów - co stanowi, 30,2% mieści się w niskiej normie (ciężar tornistra nie przekroczył 10% masy ciała). Ciężar tornistrów 49 uczniów, co stanowi 17% przekroczył obie normy. Wychowawcy przekazali rodzicom szczegółowe informacje na temat wyników akcji ważenia plecaków na spotkaniach w listopadzie. Oprócz tego przeprowadzono zajęcia z uczniami na temat właściwego pakowania plecaków i noszenia tylko niezbędnych rzeczy w tornistrach. Wykonano gazetkę szkolną "Lżejszy tornister na wagę złota".

 

Konkurs Informatyczny Bóbr 2018

Dnia 15.11.2018 r. odbył się
XIII Międzynarodowy Konkurs
Informatyczno - Matematyczny
Bóbr - Benjamin,
w którym wzięło udział 18 uczniów z klas V – VI
SP im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie. Dzień wcześniej z zadaniami Konkursu zmagali się uczniowie klas VII-VIII sp i III gimnazjum.

Powodzenia!

Próbna ewakuacja

     W dniu 13 listopada w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

O godzinie 11:00 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przeszli drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne. Na boisku nauczyciele złożyli meldunek. W akcji brali udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi oraz przedstawiciele straży pożarnej. Po przeprowadzonej ewakuacji uczniowie wrócili na lekcje. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie.

 

"Jemy zdrowo, kolorowo" - kl.IIa

 

Od października 2018 roku w naszej szkole realizowana jest innowacja pedagogiczna pt. „Jemy  zdrowo, kolorowo”, w której uczestniczą uczniowie klas 1-3.
Gdzie się kryją witaminy?
Uczniowie klasy IIa zapoznali się z zasadami zdrowego trybu życia. Analizowali piramidę żywieniową oraz dowiedzieli się, które produkty są zdrowe i potrzebne do prawidłowego odżywania, a które szkodzą naszemu zdrowiu. Blok tematyczny zakończyły zajęcia, na których dzieci samodzielnie przygotowały pożywne śniadanie, a więc takie, który dostarczyło młodym organizmom prawidłowych składników budulcowych i energii.