Aktualności Obecny rok szkolny

Pomoc dla Dawida

Pomóżmy Mu łatwiej żyć

Dawidek urodził się 31.08.2003r. Od urodzenia choruje na Dziecięce Porażenie Mózgowe. Cierpi na niedowład czterokończynowy oraz wodogłowie. Chłopiec sam nie siedzi i nie chodzi. wymaga intensywnej rehabilitacji. Związane z tym koszty są ogromne i przekraczają możliwości rodziny.

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc w walce o zdrowie Dawida /naszego ucznia/ mogą przekazać 1% ze swojego podatku na ten cel.

Fundacja Dzieciom ,,Zdążyć z pomocą"

KRS: 0000037904 /z dopiskiem /

Dawid Pochwatka nr 15448

zapisy do klasy 1

Procedura
określająca zasady zapisywania dzieci do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie na rok szk. 2012/2013
/dzieci rozpoczynających naukę 1 września 2012r./


1.  Dyrektor szkoły powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o obowiązku dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły na zebraniu ogólnym zorganizowanym w przedszkolu oraz pisemnie poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w przedszkolu i szkole, na stronie internetowej szkoły.

2.  Do klasy pierwszej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Żyrzynie przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym ukończyły siódmy rok życia i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci 6-letnie, pod warunkiem wcześniejszego uczęszczania do przedszkola oraz dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola, w oparciu o pozytywną opinię Poradni Psychologicznej-Pedagogicznej.

3.  O rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 decydują rodzice.

4.  Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które nie pójdą do I klasy szkoły podstawowej od 1 września 2012r. i od 1 września 2013 r., objęte są obowiązkiem przedszkolnym.

5.  Zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie trwają od 1 marca 2012r. do 30 marca 2012r. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

6.  Zapisów dokonują osobiście rodzice (prawni opiekunowie) na podstawie dowodu osobistego i aktu urodzenia dziecka.

7.  Zapisy dzieci do klas pierwszych odbywają się w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie (Żyrzyn, ul. 1000-lecia 143 tel. 81880 90 25) od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500. Druk karty zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz wniosek przyjęcia dziecka sześcioletniego do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie  można pobrać ze strony internetowej szkoły lub z sekretariatu szkoły i przedszkola.

8.  Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza obwodem, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, podejmuje dyrektor szkoły.

9.  Uczniowie zapisani do klasy pierwszej po zakończeniu rekrutacji będą przypisani do klasy o najmniejszej liczbie uczniów.

10.  W czerwcu roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki w klasach pierwszych w szkole organizowane jest zebranie informacyjne dla rodziców z przyszłymi wychowawcami i dyrektorem szkoły.

11.  Informacja dotycząca terminu zebrania jest podawana  na tydzień przed planowanym terminem zebrania: na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i w szkole, na szkolnej stronie internetowej www.spzyrzyn.pl.

12.   Wszelkie decyzje w sprawach nieobjętych niniejszymi procedurami podejmuje dyrektor szkoły.

Za pośrednictwem strony http://www.ore.edu.pl można także uzyskać więcej informacji.


Karta_zapisu_dziecka_do_klasy_1_sp_zyrzyn2012.pdf
Wniosek_przyjecia_do_szkoly_dzieckaszescioletniego_2012.pdf

Dzień Babci i Dziadka

27 stycznia 2012 roku uczniowie klasy Ib zaprosili Babcie i Dziadków na uroczystość zorganizowaną z okazji ich święta. Mimo sporego mrozu zaproszeni goście nie zawiedli i bardzo licznie przybyli do szkoły. Pani J. Jankowska powitała wszystkich serdecznie, złożyła życzenia Babciom i Dziadkom, a później oddała głos dzieciom, które wspaniale zaprezentowały część artystyczną. Wszyscy pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po występie wnukowie wręczyli laurki i własnoręcznie przygotowane upominki. Potem wszyscy zasiedli do stołu. Przygotowane przez mamy ciasta były jak zwykle pyszne. Po słodkim poczęstunku nadszedł czas na konkursy i zabawy. Śmiechom i żartom nie było końca. Babciom i Dziadkom cała uroczystość bardzo przypadła do gustu. Obiecali, że za rok ponownie skorzystają z zaproszenia

pagedziadek_i_ja


1 września 2011r

Dzień 1 września 2011r. rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego  2011/2012

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 9:30. Wszyscy spotykamy się w sali gimnastycznej na apelu a nastepnie w klasach z wychowawcami.

O godz. 11:00 rozpocznie się msza św. w kościele. O godz. 12:00 uczniowie wracają do domu.

Czytaj więcej: 1 września 2011r

Stypendia

W środę 2 lutego w Szkole Podstawowej w Skrudkach odbyło się uroczyste rozdanie stypendiów za I semestr tego roku szkonego. Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli sie oczywiście nasi najlepsi.

Wszystkim bardzo gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów...

Więcej zdjęć można znaleźć w Galerii