Aktualności

Informacja - próbny egzamin ósmoklasisty

Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adam Mickiewicza w Żyrzynie z 27 marca 2020r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty.

 

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne w dniach od 30 marca do 1 kwietnia br. udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

· 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9.00 – język polski

· 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9.00 – matematyka

· 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9.00 – język angielski


Zasady oceniania rozwiązań zadań zostaną w pierwszej kolejności przekazane wyłącznie dyrektorom szkół, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. Następnie dyrektorzy udostępnią te dokumenty (np. e-mailem) nauczycielom, którzy ocenią prace przesłane przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.


Uczniowie po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę formie, tj. korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo).

Uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e - mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań albo zamieszczają je na dysku Google).

Nauczyciele korzystający ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań mają te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać informację zwrotną, np. w postaci krótkiego komentarza w e- mailu.


Egzamin ósmoklasisty powinien zostać przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu czyli:

· godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym – 9:00

· samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów:

- j.polski – czas pracy 120 min,

- matematyka – czas pracy 100 min

- j. angielski – 90 min

- przesłanie rozwiązań zadań egzaminacyjnych – do godz. 12:00 danego dnia

Próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadzony będzie wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym. Za nieuzasadnione uważa się wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.


Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

· informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;

· przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;

· arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;

· arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;

· osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;

· filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.Zobowiązuję wychowawców oraz nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych, aby przekazali uczniom i rodzicom informację o terminie przeprowadzenia egzaminu oraz zapoznali ich z całą procedurą jego przebiegu.

Dyrekcja