Aktualności

Informacja

Szanowni Państwo,
Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 od 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (realizowanie podstaw programowych, systematyczne przekazywanie wiedzy uczniom i ich ocenianie).
Jest to dla nas nowa sytuacja, w której się znaleźliśmy. Uczymy się wszyscy, tej również dla nas, nowej formy nauczania. Wiemy, że bez Państwa pomocy trudno będzie to nauczanie zorganizować.
Dziękujemy za dotychczasową współpracę. Dołożymy wszelkich starań, aby ten czas był dla Państwa jak najmniej uciążliwy.
Szczegółowe informacje o pracy szkoły zostały przekazane Państwu na e-dziennik.
Dyrekcja