Aktualności

Festyn

12 grudnia 2019 r. w naszej szkole po raz kolejny odbył się festyn integracyjny dla uczniów klas VI-VIII pod hasłem „Trzymaj formę”. Główne cele przedsięwzięcia to m.in.: uświadamianie roli zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności współpracy, kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowia, poznawanie znaczenia aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie.

Na początku nasi goście, pani Monika Strzelec i pani Katarzyna Szewczyk z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przekazały informacje na temat zbilansowanego odżywiania, w tym o szkodliwości spożywania napojów energetycznych.

Kolejno uczniowie uczestniczyli w konkurencjach związanych z profilaktyką uzależnień (klasy prezentowały przygotowane plakaty dotyczące szkodliwości używania środków psychoaktywnych) oraz zdrowym stylem życia – uzupełnianie piramidy żywienia oraz kalambury, podczas których uczniowie przedstawiali wylosowane hasła, powiedzenia i przysłowia, a klasy je odgadywały. Konkurencje te przeplatały się z zadaniami sportowymi, podczas których uczniowie brali udział w „skaczącej sztafecie”, a także rzucali piłką do kosza w nietypowy sposób (utrudnieniem były specjalne okulary).

Po podsumowaniu punktów ogłoszono wyniki: I miejsce uzyskała klasa VIIa, II miejsce – klasa VIIIa, a III – klasa VIb.

Gratulujemy!