Aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, iż 23-24, 27, 30-31 grudnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
W tych dniach będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w następujących godzinach:

23, 27, 30 grudnia 2019 r. od godziny 6:30 do 15:30
24, 31 grudnia 2019 r. od godziny 6:30 do 12:00.

              Dyrekcja szkoły